Færre overløb med spildevand

Antallet af overløbsbygværker fra fælleskloakerede ledninger, hvor regnfortyndet spildevand ledes fra byerne til vandmiljøet, er faldet med 379 siden 2017, viser nye tal.

Side

5

Læs også