- Endelig kan vi mødes igen

Efter ophævelsen af corona-restriktionerne har landmændene igen lejlighed til at hente ny viden og mødes med kollegerne. Se referater fra flere velbesøgte mødeaktiviteter og generalforsamlinger inde i avisen.

(4) Dalum 3

Læs også