Ordfører mener, at minister-spildevandssvar er en tynd kop te

Erling Bonnesen (V) efterlyser mere handling fra miljøminister Lea Wermelin (S) på spildevandsområdet i forbindelse med overløb og manglen på data.

Lige nu betaler renseanlæggene nemlig kun afgift på det spildevand, man renser. Til gengæld betaler man ingen afgift på det vand, der sendes ud som overløb, når store regnskyl fylder kloakkerne.

Men miljøministeren forsvarer sig blandt andet med, at der er sat initiativer i gang, og at overløb ifølge Miljøministeriet blot bidrager med en brøkdel af den samlede tilførsel af kvælstof til kystvandet.

Politik

Side 2

Frivillige efterafgrøder giver liv

Planteavler Mogens Andersen, Kolind på Djursland, holder sin pløjefri sandjord løs og fuld af liv med specialudviklede efterafgrødeblandinger. 

Planter

Side 6-7
 

På tide med færre støttekroner

Mange kvægbønder kommer fra 2023 til at stå med et væsentligt tab i støtte. En af dem er Bent Højmark Lund, men han ser det som en positiv udvikling.

Tema

Side 14

Læs også