Irsk planteavler oplevede dårligere udbytte: - Noget nyt måtte ske

Fra 2005 blev udbytterne værre, og gradvist blev det vanskeligere at lave et ordentligt såbed hos den irske planteavler Louis McAuley.

Der var oftere problemer med at færdes i marken, og jordstrukturen blev ringere og ringere.

Derfor måtte der nye metoder til for at forbedre humus-indholdet i jorden. Så der blev eksperimenteret med strip-till og no-till. Resultaterne blev så gode, at målet nu er, at ryge op på 100 procent no-till om få år.

Læs mere om den irske planteavlers erfaringer.

Global

8-9

Læs også