Fejlagtigt politianmeldt og blacklistet af Landbrugsstyrelsen

En landmand søgte i 2018 Landbrugsstyrelsen om moderniseringsstøtte til renovering af sin kalvestald. Han får bevilget støtten, men han får den ikke.

I stedet bliver han meldt til politiet, fordi de ikke tror på ham. Og ud over at politianmelde ham så udelukker de ham samtidigt fra at søge støtte i både 2021 og 2022.

Men landmanden klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ophæver Landbrugsstyrelsens afgørelse.

Indland

Side 2 og 3

Læs også