Forskere: Landbrug med blandet produktion har mange fordele

I et nyt stort EU-projekt skal forskere fra blandt andet Aarhus Universitet udforske forskellige typer blandede landbrugssystemer, inklusive skovlandbrug, ud fra antagelsen om, at den måde at dyrke landbrug på rummer mange fordele.

Både når det gælder bæredygtighed generelt, modstandsdygtighed over for klimaforandringer, bedre udnyttelse af næringsstoffer og biodiversitet, så vil blandet landbrug have fordele, antages det.

Nu skal Aarhus Universitet sammen med Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) lede det såkaldte »Mixed«-projekt, som skal udforske emnet nærmere.

Principper fra fortidens landbrug kan, populært sagt, blive fremtidens løsning, og klimaforandringer og mere ekstremt vejr gør det nødvendigt at se på landbruget med nye øjne, lyder det fra Aarhus Universitet.

Modstandsdygtighed

- Vi er i en foranderlig tid med klimaforandringer og jordbrugspolitikker og rammebetingelser, der ændrer sig. Og det giver problemer, hvis vi har et landbrug, som ikke er stabilt over for forandringer. Derfor vil vi prøve at finde nogle systemer, der både er økonomisk effektive med konkurrencedygtige produkter og klima- og miljøeffektive, mens de på samme tid er modstandsdygtige over for forandringer, fortæller professor Tommy Dalgaard fra Institut for Agroøkologi. 

Projektet har et samlet budget på syv millioner euro. Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet har koordinatorrollen, mens ICROFS står for kommunikation fra projektet. Ud over AU og ICROFS er Økologisk Landsforening en vigtig dansk partner i Mixed.

Monokultur

Lise Andreasen fra ICROFS bistår med den daglige projektkoordinering. Hun forklarer:

- I store dele af Europa er monokultur udbredt, og også i Danmark er der områder med for eksempel stor husdyrtæthed, som giver en koncentration af næringsstoffer, der er uhensigtsmæssig. Ved blandede landbrug optimerer man på flere parametre, både når det gælder biodiversitet, klima og bæredygtighed i det hele taget. For eksempel ser vi også en stigende interesse for forskellige former for skovlandbrug i Danmark både på grund af en øget kulstofbinding og en effekt på biodiversitet.

Gamle dage gøres moderne

I landbruget som i så mange andre brancher har der de senere år været tendens til at specialisere sig inden for planteavl, husdyr, skovbrug og så videre.

- I gamle dage var der tale om et alsidigt brug. Der havde man for eksempel både planteavl og husdyravl i samme landbrug. Vi har i høj grad specialiseret os for at være konkurrencedygtige, men så enkelt hænger verden ikke sammen længere. Vi er mere og mere afhængige af at arbejde sammen på tværs og være mere robuste overfor forandringer. Derudover kan vi få noget godt ud af at dyrke mere i pagt med naturen, fortæller Tommy Dalgaard.

Der er ifølge forskerne mange forskellige eksempler på blandet landbrug. Det kan være et miks mellem husdyr, afgrøder, træer og natur. Og det kan foregå indenfor en mark, et landbrug, mellem bedrifter eller måske i et helt landskab.

aldo

Læs også