Ny forskerklynge samler interessenter

Danmarks nye fødevare- og bioressourceklynge, Food & Bio Cluster Denmark, vil gøre branchen mere overskuelig for de danske forskningsmiljøer. Det skal sikre, at forskningen kommer ud til de rette aktører. Forskningsinstitutter er positive over for det nye bindeled, som klyngen vil give, mellem forskning og erhvervet.

Der skal være en bedre forbindelse mellem landbrugserhvervet og de forskningsenheder, der har fokus på erhvervet. 

Det er tanken bag den nye bioressourceklynge Food & Bio Cluster Denmark, der er på vej mod oprettelse. Food & Bio Cluster Denmark er på vej mod etablering med udgangspunkt i organisationerne Agro Business Park, Danish Food Cluster, Nordjysk FødevareErhverv og Videncenter For Fødevareudvikling. Og der er brug for en større forenkling.

- Der har tidligere været for mange forskellige fora at navigere i, hvilket har været med til at skabe unødig forvirring. Når en ny klynge derfor samler interessenterne, gør det det nemmere for os at udnytte klyngens netværk, så de kan gøre en forskel for os og vores forskning, fortæller institutleder for KU Food, Anna Haldrup.

Vil gøre en forskel

Ifølge Lars Visbech Sørensen, der er interimdirektør hos Food & Bio Cluster Denmark, vil oprettelsen af klyngen gøre den nødvendige forskel.

- Der har tidligere været kritik af, at det har været for kompliceret et system, som har gjort det vanskeligt at vide, hvor man skulle starte. Derfor arbejder vi i den nye, kommende klynge på at gøre det mere enkelt. Vi har stadig medarbejdere, som er specialiserede, og de tidligere ekspertiseområder fra de medstiftende organisationer lever videre, men under fælles administration. Det gør det nemmere for nye samarbejdspartnere at finde ud af, hvor de skal henvende sig, fortæller interimdirektør for Food & Bio Cluster Denmark Lars Visbech Sørensen.

At forskningen skal ud at leve i de små og mellemstore virksomheder melder Anna Haldrup, institutleder for KU Food, ligeledes om. På KU Food har de netop afsluttet en intern undersøgelse af deres arbejde med innovation. En af de ting, der skal til, før de kan tage deres innovationsarbejde til et nyt niveau, er netop en systematisk og mere gennemsigtig tilgang til de mest relevante virksomheder. 

- Vi har mange opstartsvirksomheder, som vi hjælper, men det er for tilfældigt, hvem der får adgang til vores forskning. Vi mangler en platform, hvor vi kan møde de virksomheder, som er relevante for vores forskning. Det, vi håber, er, at en samlet klynge kan hjælpe os med at sætte struktur på, hvordan vores forskning kommer ud at leve i erhvervslivet på en givende måde, fortæller Anna Haldrup.

hka

Læs også