bannerPos

Fristen for tilskud til skovrejsning forlænges

Landbrugsstyrelsen har, ifølge Skovdyrkerne, forlænget fristen for ansøgning om tilskud til skovrejsning forlænges til 30. september.
22-07-2020 15:54

Landbrugsstyrelsen har forlænget fristen for tilskud til skovrejsning. Det bliver godt modtaget af Skovdyrkerne, som opfordrer interesserede landmænd og lodsejere til at søge tilskuddet.

SKOVREJSNING For kort tid siden meddelte Landbrugsstyrelsen, at fristen for ansøgning om tilskud til skovrejsning forlænges til 30. september. Tidligere var fristen 31. august, og den bliver altså forlænget med en måned.

- Vi har valgt at forlænge ansøgningsrunden, så ansøgerne hen over sommeren har bedre tid til at sætte sig ind i mulighederne for at få tilskud og indsende deres ansøgning.

- Nu håber vi, at det kommer til at betyde, at flere vil søge. Vi har 70 millioner kroner, som bare venter på at komme ud, så der kan komme mere skov i Danmark. Derfor er det vigtigt for os, at det er nemt og enkelt for vores kunder at søge vores ordninger, siger Mette Hyldebrandt-Larsen, enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Skovdyrkerne glæder sig over forlængelsen.

- Det er en god nyhed. Vi har skubbet på for det ved alle givne lejligheder. Derfor er det glædeligt, at styrelsen har lyttet og nu forlænger fristen, siger Katrine Bang Hauberg, forstfuldmægtig ved Skovdyrkerne Vestjylland.

Hun nævner, at Skovdyrkerne blandt andet har gjort opmærksom på behovet for en længere frist i forbindelse med informationsmøder og i høringssvar til både bekendtgørelsen og til vejledningen.

Nødvendigt at være hurtig

Selvom fristen er forlænget, er det vigtigt, at interesserede landmænd og lodsejere reagerer hurtigt.

- Med fristforlængelsen har vi fået lidt bedre tid. Men vi har fortsat travlt, hvis vi skal nå at ansøge nye skovrejsningsprojekter. En vigtig årsag er, at allerførst skal kommunen sagsbehandle og give tilsagn til, at et skovrejsningsprojekt kan gennemføres. Først derefter kan vi sende den egentlige ansøgning ind til Landbrugsstyrelsen, siger Katrine Bang Hauberg, som opfordrer landmænd og lodsejere til at benytte muligheden for at få del i puljen.

Fordoblet pulje

Der er i år afsat 70 millioner kroner til privat skovrejsning, hvilket er en fordobling i forhold til tidligere år.

Der er meget gode muligheder for at opnå tilskud. Landbrugsstyrelsen oplyser, at puljen rækker til omkring 2.000 og 2.500 hektar ny skov i det danske landskab.

- Der har de sidste mange år været stor interesse for skovrejsning. Derfor er det glædeligt, at der i år er afsat ekstra mange penge, så endnu flere kan komme i gang med at etablere ny skov, siger Mette Hyldebrandt-Larsen fra Landbrugsstyrelsen.

Skovrejsningsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved at reducere udledningen af kvælstof til søer og fjorde. Samtidig bidrager skovene til at beskytte grundvandet.

cab

LDM tager retslige skridt i strid om Arla-vedtægter

- Vi har åbenbart at gøre med nogen, som er lidt ligeglade med, hvad der står i vedtægterne, siger formanden for LDM, som nu tager retslige skridt for at få Arla til at udlevere informationer om baggrunden for de tillæg i prisafregningerne til andelshaverne, som bestyrelsen har vedtaget.

Gode råd til vinterpasning i kalvestalden

Mere tørstof, mere mælk, rigeligt med vand og tørt halm er nogle af elementerne, der skal sikre kalvenes trivsel i de kolde måneder.

Resultaterne er landet

Hvordan kan vi være en stærk fødevarenation og samtidig passe på naturen omkring os? Det satte 30 ambitiøse landmænd samt miljøminister Lea Wermelin (S) sig sammen om i efteråret. Og nu kan alle læse de i alt ni bud, som de kom frem til.

- Det bliver en svær, næsten umulig opgave

Rasmus Prehn (A) besøgte lørdag sit første kvægbrug i sit hverv som fødevareminister. Charlotte og Søren Vejen tog imod og fortalte om deres hverdag, udfordringer og ønsker for fremtiden.

Danmark haler ind på tysk svineeksport

Den danske eksport af svinekød ud af EU er gået frem med 19 procent i de første ni måneder af 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.

Udsat Agromek forhindrer ikke »Stars«

På grund af en række forespørgsler stiller Agromek alligevel skarpt på agroindustriens nyheder i deres »Stars«-program. Til trods for at selve messen er udsat.

Danske forskere udvikler prisbillig optisk sensor til ammoniak-detektion

Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, har i samarbejde med DTU udviklet en sensor, der kan bane vejen for et bærbart, pålideligt og frem for alt billigt system til detektion af ammoniak og andre gasarter i landbruget.

Har gradueret i 30 år

Hos Bogballe er man klar til at honorere kravene i præcisionslandbrug. Det giver dog ikke mening at graduere ned i meget små parceller, mener Michael Lond fra den danske gødningssprederproducent.
Side 1 af 1987 (39724 artikler)Prev1234567198519861987Next