Vandplan kan lukke landbrug ved Ringkøbing Fjord

Vandområdeplan 3 er dyster læsning. Især for landmænd, som har jord, der afvandes til Ringkøbing Fjord, mener Lone Andersen, formand for Familielandbruget VEST-Jylland, der satte ord på sin bekymring i forbindelse med foreningens online-generalforsamling.

- For en landmand ved Ringkøbing Fjord betyder planen - hvis den gennemføres - et tab på 1.500 kroner pr. hektar. Det er jo helt urealistisk, at landmænd kan klare det tab, understregede formand Lone Andersen i sin beretning ved online-generalforsamlingen i Familielandbruget VEST-Jylland.

Familielandbruget VEST-Jylland er nu blandt dem, der har bestilt en særlig analyse af forholdene med bistand fra blandt andet Sagro.

- Vi skal klæde byrådspolitikere og folketingspolitikere ordentlig på med de rigtige fakta, fortsatte Lone Andersen.

Erstatning for små jordstykker

Når lavbundsjorde skal tages ud af drift for at reducere udledningen af klimagasser, er det kun jordstykker på mere end 10 hektar, som landmænd kan få erstatning for.

Lone Andersen påpegede det uheldige i den beslutning.

- Der er omkring 20 procent af lavbundsjorden, der er i stykker på mindre end 10 hektar, og mange af ejerne er positive over for en udtagning. Derfor er det forkert, at lige præcis disse ejere ikke kan opnå en økonomisk kompensation. Det skal være nemmere at udtage små jordstykker, understregede hun.

Nej til investorer,

ja til andelsselskaber

At lave generationsskifte i landbruget er slet ikke let. Unge, der gerne vil ind i erhvervet, skal stille med en enorm og ofte urealistisk egenkapital. Det skaber grobund for, at selskaber overtager jorden.

- Jeg er bange for, at det både går ud over livet på landet og kan medvirke til at ødelægge landbrugets omdømme, at jorden ejes af folk, der ikke bor i landbruget, påpegede hun.

Lone Andersen langede også ud efter de landmænd, der kritiserer andelsselskaberne offentligt.

- Man må gerne kritisere vores egne selskaber. Men kritikken skal folde sig ud på kreds- og andelsmøder", sagde hun.

- At køre en ødelæggende hetz i medierne er dumt, fastslog Lone Andersen.

Læs også