Formand fik debut på Axelborg

Virtuel generalforsamling i Østdansk Landboforening foregik i lånte lokaler hos Landbrug & Fødevarer, hvor Ole Elbæk aflagde sin første beretning som formand.

Trioen fra Østdansk Landboforening, der kom på skærmen under den virtuelle generalforsamling på Axelborg. Fra venstre: Dirigent Peter Nyegaard Nissen, formand Ole Elbæk og direktør Torben Flinch. Der var lidt tekniske problemer, da formand Ole Elbæk aflagde sin første beretning som formand for Østdansk Landboforening. Axelborg midt i København udgjorde den fysiske ramme for den virtuelle generalforsamling, der blev fulgt af omkring 50 medlemmer længere sydpå.

Ole Elbæk afløste sidste år Jørgen Petersen som formand for Østdansk Landboforening, der for nylig holdt generalforsamling, hvor Ole Elbæk således for første gang aflagde beretning.

Det foregik – som så meget andet i disse tider – virtuelt. Og tilmed på »udebane«. Det var nemlig i lånte lokaler hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg, at Østdansk Landboforening, der har base i Rønnede, holdt generalforsamlingen.

Et halv hundrede medlemmer fulgte med på skærmen fra København, hvor det var tekniske udfordringer under formandens beretning. Billedet af Ole Elbæk låste ind imellem, og der var »huller« i lyden, så medlemmerne havde til tider svært ved at høre, hvad Ole Elbæk sagde, da han orienterede om sit første år som formand.

Omfangsrige konsekvenser

- Det har selvfølgelig været præget af corona-restriktionerne og en masse usikkerhed. Samtidig har vi igen i år oplevet meget store krav til omstilling i vores erhverv og højspændte politiske dagsordener med omfangsrige konsekvenser for landbruget.

- Det altoverskyggende i det forgangne år har været beslutningen om at de facto lukke en gren af landbrugserhvervet, dansk minkavl, påpegede Ole Elbæk, som fastslog, at beslutningen har enorme konsekvenser.

- Danmark var verdens bedste til minkavl. Stolthed og livsværk er bristet. Den manglende eksportværdi er i al fremtid blevet afskåret. Dertil kommer den overilede handling at grave de døde mink ned og derefter op igen.

- Prisen lyder foreløbig på en regning til borgene på 20 milliarder kroner i erstatning til erhvervet. Den politiske beslutningsproces og måden, der blev handlet på, er kritisabel – endda i strid med Grundloven, lød det fra landboformanden.

Voldsomme kvælstofkrav

Han fortsatte i det landspolitiske spor, og kom ind på udspillet til en ny landbrugsreform, som han påpegede »kunne have været noget værre«.

- Men, tilføjede Ole Elbæk, regeringens udspil indeholder også en række elementer, der kan få vidtrækkende negative konsekvenser for landbruget og fødevareklyngen – og i sidste ende skade den grønne omstilling.

- Mest alvorligt er de voldsomme kvælstofkrav, og at landmændene hovedsagelig skal finansiere udtagning af arealer selv. Vi står over for en historisk grøn omstilling af landbruget. Men hvis det skal lykkes, så går det ikke at hive tæppet væk under landmændenes økonomi.

- Det er helt uforståeligt, at regeringen – i hvad der skal være en historisk stor omstilling af erhvervet – stort set ikke stiller med én eneste krone af nye midler. Hovedparten skal findes i landmandens eget budget.

- Vi står over for en historisk grøn omstilling af landbruget. Men hvis det skal lykkes, så går det ikke at hive tæppet væk under landmændenes økonomi.

Ole Elbæk, formand

Mindre nedgang og minus

Han tog til sidst i beretningen også de lokale briller på og oplyste, at Østdansk Landboforening igen har haft et stabilt år, hvor der har været en mindre medlemstilbagegang – fra 631 til 612 medlemmer.

- Foreningens resultat blev et mindre minus, tæt på et nulresultat (underskud på 190.000 kroner), hvilket er i fuld overensstemmelse med bestyrelsens mål om ikke at samle medlemmernes penge. Ud fra en omsætning på over 30 millioner kroner, er det ganske godt ramt, sagde Ole Elbæk.

Han fik ny mikrofon, mens direktør Torben Flinch gennemgik regnskabet, og det hjalp betydeligt. Lyden gik klart igennem, da Ole Elbæk svarede på spørgsmål og kommentarer under debatten.

Der var lagt op til en kort generalforsamling, og sådan blev det. Beretningen fra Ole Elbæk tog kun knap 25 minutter, og cirka en halv time senere kunne han afslutte generalforsamlingen, hvor der undervejs blandt andet var genvalg til de fire bestyrelsesmedlemmer, der var på valg.

Læs også