DLF's grønne afgrøder bidrager til at løse klimaudfordringer

På frøfirmaets generalforsamling noterede bestyrelsesformanden sig, at DLF's grønne, flerårige afgrøder er en del af løsningerne på nogle af de store klimaudfordringer, som landbruget skal bidrage til at løse.

Foto: Steffen Stamp

Christian Høegh-Andersen lagde i sin beretning ikke skjul på, at den nye klimaaftale om grøn omstilling for landbruget - sammen med kommende CO2-afgifter og den nye CAP-reform - bliver den største udfordring, danske landmænd har stået overfor i årtier. Han opfordrede til at gå konstruktivt til opgaven og finde de innovative tanker frem, så dansk landbrug kan udbygge sin klimaeffektive landbrugsproduktion og dermed bidrage til de globale klimamål og nye arbejdspladser. 

Det handler også om at lave en ressourceeffektiv produktion, der udnytter solens energi og vækstsæsonen på en optimal måde. Her placerer de flerårige kløver- og græsarter sig som et godt bud på plantetyper, som vi fremover i højere grad skal udnytte i landbruget til en bæredygtig og klima- og miljøvenlig produktion af foder, protein og biomasse.

- DLF’s udgangspunkt er særdeles gunstigt i forhold til at bidrage med løsninger på de store klimaudfordringer. Vores hovedafgrøder, græsser og kløver, har en meget positiv miljø- og klimaprofil i forhold til andre afgrøder, fastslog Christian Høegh-Andersen.

- De er flerårige med en lang vækstsæson, der resulterer i stor biomasseproduktion hen over året. Brugen af plantebeskyttelse er minimal, og en stor og dyb rodmasse øger indlejringen af kulstof i jorden og giver minimal udvaskning af kvælstof. Endelig viser undersøgelser, at emissionen af drivhusgasser fra en græsmark er mindre end fra en majs- eller kornmark, fastslog formanden på generalforsamlingen.

Læs også