Vandholdig beretning på årsmøde i Odsherred

På generalforsamlingen i Odsherreds Landboforening for nylig var det første gang, at formand Anders Mortensen fysisk aflagde beretning foran medlemmerne.

På årsmødet i Odsherreds Landboforening var der uddeling af Gårdejer Christian Kjeld Petersens Legat på 10.000 kroner, og det tilfaldt Jacob Slisager Jensen, som fik overrakt diplom af formand Anders Mortensen. Foto: Jesper Hallgren

For to år siden blev Anders Mortensen valgt som formand på Odsherreds Landboforenings generalforsamling, der traditionen tro blev holdt i Vig Forsamlingshus.

Det blev årsmødet også i år, men som følge af corona-pandemien foregik årsmødet i 2021 virtuelt fra lokalerne på Bjarkesvej i Nykøbing Sjælland, så i år var det således første gang, at Anders Mortensen kunne se medlemmerne i øjnene, da han aflagde beretning.

Foran omkring 50 fremmødte i Vig Forsamlingshus gennemgik Anders Mortensen på godt og ondt 2021, der på positivsiden blandt andet resulterede i en bred landbrugsaftale. Formanden uddelte i den forbindelse store roser for Landbrug & Fødevarers indsats på det område.

På en række andre punkter var Anders Mortensen anderledes kritisk på en aften, hvor vand fyldte meget. Massiv regn havde sat tydelige aftryk udenfor, og indenfor handlede det også meget om vand.

Fælles løsningskatalog

Anders Mortensen kom i beretningen blandt andet ind på aftalen om at reducere risikoen for nedsivning af pesticider i BNBO, proceduren inden for minivådområderne og hele problematikken omkring vandplanerne, ligesom også spildevand var et tema.

Anders Mortensen påpegede, at det på flere punkter er en meget langsommelig proces, der kræver stor tålmodighed. Formanden finder det derfor også lidt paradoksalt, når han har konstateret, at »der omvendt meget hurtigt kan ske ændringer«.

- Udviklingen går generelt stærkt, og tingene i morgen er ikke som i går. Det stiller store krav til os, påpegede Anders Mortensen, der har brugt mange ressourcer på de omfattende vandplaner.

- Vi har blandt andet inviteret de 17 oplandskommuner til et samarbejde for i fællesskab at udarbejde et løsningskatalog, fortalte Anders Mortensen.

- Det er bedre, tilføjede landboformanden, at vi kommer med nogle løsningsforslag, end vi får pålagt løsninger ned over hovedet.

Pilen går op og ned

Inden Anders Mortensen overlod »scenen« til kontorleder Nanna Lind, der gennemgik regnskabet, pointerede han endvidere, at det er så vigtigt med dialog, og det er både på udebane og på hjemmebanen, hvor det både går op og ned.

Medlemstallet går således fortsat den forkerte vej. I løbet af de seneste fem-seks år er medlemslisten næsten blevet halveret, og foreningen har nu blot 184 medlemmer.

Til gengæld oplever økonomikontoret kundefremgang, og det skinner også igennem på regnskabet, der på bundlinjen viser et overskud på næsten 450.000 kroner. Det er 275.000 kroner mere end året før, og omkring én million bedre end for to år siden, hvor der var et underskud på knap en halv million.

Yngre kræfter på dirigentposten

Det var Hans Møller Olsen, der fungerede som dirigent på generalforsamlingen. Han afløste 74-årige Per Riis, som har varetaget dirigentrollen gennem 30 år.

Da Anders Mortensen foreslog Hans Møller Olsen, var det med begrundelsen, at »der skulle yngre kræfter til«, og det skabte grin og smil hos mange, da Hans Møller Olsen kun er et år yngre end Per Riis.

I løbet af generalforsamlingen var der også udskiftning i bestyrelsen. Carsten Jensen og Morten Christensen ønskede ikke genvalg, og de blev afløst af Anders Echberg og Magnus Lemvigh.

På årsmødet var der også uddeling af Gårdejer Christian Kjeld Petersens Legat på 10.000 kroner, og det tilfaldt Jacob Slisager Jensen.   

Læs også