Økonomi og grøn omstilling fylder i landbruget

Det var især den landbrugets økonomi samt klimaudfordringer og grøn omstilling, der var blandt emnerne ved LHN´s generalforsamling tirsdag aften i Tinglef

Omkring 50 var mødt op til generalforsamlingen, der blev holdt i LHN´s rådgivningscenter i Tinglev. Foto: John Ankersen

Det var sin første beretning som formand, at Christian Kock tirsdag aften kunne byde medlemmerne af LHN velkommen til årets generalforsamling, der traditionen tro fandt sted på LHN´s rådgivningscenter i Tinglev.

Og han indledte dog også med at ønske den hidtidige og mangeårige formand, Jørgen Popp Petersen tillykke med borgmesterkæden i Tønder Kommune.

I sin beretning, ligeledes traditionen tro aflagt på tysk, kom Christian Kock ind på landbrugets økonomi, hvor især de lave svinepriser vækker bekymring, samtidig med at priserne på afgrøder, mælke og oksekød, omvendt, er steget.

Et andet vigtigt punkt var den grønne omstilling af landbruget i forbindelse med den brede politisk indgåede landbrugsaftale.

En aftale som Christian Kock noterer sig foruden at sikre natur og miljø, også indeholder massive krav til landbruget om blandt andet kvælstofreduktioner. Og hér fremhævede han det arbejde, som der gøres for at arbejde med den udfordring – ikke mindst i Landbrug & Fødevarer, L&F-regi:

- L&F arbejder med de udfordringer vi står med i landbruget.

Ikke helt i mål

Christian Kock lagde på generalforsamlingen vægt på, at hans første år som formand blandt andet var at sikre fortsat balance og vækst i LHN.

Og rent regnskabsmæssigt steg omsætningen også i 2021 fra millioner kroner i 2020 til 22,1 millioner kroner i 2021. Årets resultat endte på et minus på 203.000 kroner mod 998.000 kroner i 2020.

- Regnskabet er acceptabelt, men vi er ikke helt i mål endnu, konstaterede den afgående direktør i LHN, Tage Hansen, der blandt andet pegede på omkostninger omkring corona i form af teknologi og hjemmearbejdspladser som én de udfordringer, der har været.

- En anden udfordring har være udfordringen med at finde kvalificeret arbejdskraft, tilføjede han.

Læs også