Landbrugsaftale og økonomi i fokus

Krigen i Ukraine, stærkt stigende kornpriser og historisk dårlig økonomi i svinebruget. Det var blandt emnerne i forbindelse årets generalforsamling i Djursland Landboforening, der fandt sted i Auning.

Formand for Djursland Landboforening, Hans Gæmelke, er bekymret for især svineproducenternes økonomi, hvor senest krigen i Ukraine også vil påvirke korn og foderpriser. Foto: John Ankersen

- Corona-krisen er blevet afløst af en Putin-krise, og vores naive udgangspunkt har finansieret det.

Sådan lød det fra formand i Djursland Landboforening, Hans Gæmelke, i forbindelse med foreningens generalforsamling for 200 tilmeldte medlemmer, der blev afholdt forleden i Auning Idræts- og Kulturcenter.

Og det var selvfølgelig Ruslands invasion af Ukraine sammen med Danmarks og andre EU-landes massive køb og forbrug af russisk gas, der formentlig nu ændres, som Hans Gæmelke henviste til.

- Det får negative konsekvenser for landbruget, men at gå på kompromis med demokrati og frihed, det gør vi ikke, uddybede Hans Gæmelke.

Historisk fald

Hans Gæmelke konstaterede i sin beretning, at det ikke er fordi landbruget ligefrem står og mangler udfordringer – specielt ikke svinesektoren:

- Den aktuelle situation i svinebruget er, at der aldrig er set større fald ovenpå en højkonjunktur. Der er ubalance i bytteforholdet og lang vej til økonomisk nulpunkt, lød det fra Hans Gæmelke, der samtidig noterede sig at stigende foder- og energipriser, kun er med til at forværre situationen for svineproducenterne yderligere.

Han efterlyste i den forbindelse tålmodighed fra finansieringssektoren til de mange landmænd, der af den grund er udfordret på økonomien.

- Heldigvis er situationen helt anderledes for mælkeproducenterne og planteavlerne, der kan se frem til gode resultater i 2022. Men der kan også hér komme konjunktur-udsving, fastslog Hans Gæmelke.

Totalt set konstaterede han, at landbrugets samlede gæld er faldet fra 360 til 290 milliarder kroner.

Bred landbrugsaftale

I forbindelse med generalforsamlingen benyttede Hans Gæmelke lejligheden til at kvittere for det brede politiske forlig omkring den nye landbrugsaftale, og hvor han mener Landbrug & Fødevarer virkelig har gjort et godt forarbejde op til.

Herefter gennemgik han de muligheder og udfordringer, der ligger i aftalen, der blandt andet handler om kvælstofaftaler med reduktionsmål, målrettet regulering samt udtagning af lavbundsjorde og etablering af vådområder, minivådområder og skov.

Herunder de nye krav til kystvandoplande fra 2023, og hvor ikke mindst en del medlemmer af Djursland Landboforening er berørt af vandopland Djursland, hvor der vil være krav om vådområder og minivådområder.

- Hér vil jeg benytte lejligheden til at sende en opfordring til jer, der vil indgå i vådområder og minivådområder – der er kort tid, sagde Hans Gæmelke.

CAP-reform og BNBO-områder

Der er lagt op til markante ændringer i forbindelse med EU´s kommende landbrugsreform – CAP-reformen.

I forbindelse med generalforsamlingen gennemgik Hans Gæmelke de elementer, der indgår i reformen omkring ECO-schemes, hvor 25 procent af hektarstøtten omlægges, og hvor støtten generelt udjævnes, og hvor landdistriktsstøtte indgår.

- Den danske udmøntning af CAP-reformen ventes i efteråret 2022, konstaterede Hans Gæmelke.

Omkring BNBO-områder (Boringsnære beskyttelsesområder, red.) konstaterede Hans Gæmelke, at man er nået til sidste fase af de frivillige aftaler – og hvor han samtidig kom med en klar opfordring:

- Gå i dialog med jeres vandværk, og det er også samtidig en bøn til vandværker og kommuner.

Omkring kommuner benyttede Hans Gæmelke samtidig lejligheden til at byde velkommen til de to nye byråd i henholdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, som han håber at få et godt samarbejde med.

Økonomi og valg

I forbindelse med generalforsamlingen var der fremlæggelse af regnskabet. Det viste en omsætning på lige knapt 40 millioner kroner og et årsresultat på godt 100.000 kroner. Egenkapitalen er på 11.6 millioner kroner.

Djurslands Landboforening har 500 aktive medlemmer og 200 passive medlemmer.

Generalforsamlingen bød også på valg til bestyrelsen samt til Åbent Landbrug.

For bestyrelsen gav det genvalg til formand Hans Gæmelke samt bestyrelsesmedlemmerne Esben Øvle Kristensen, Jørgen Ivar Mikkelsen og Hanne Line Revsbech.

Valg til Åbent Landbrug gav genvalg til Karen Revsbech og Birthe Koch.

Læs også