Landboformand: Udfordringerne har aldrig været større

Formand for Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort, så på foreningens generalforsamling tilbage på et turbulent 2022 i landbruget, der som resten af samfundet er påvirket af krig, inflation, stigende renter, samt udsigt til CO2-afgifter. Samtidig kom rådgivning og medlemstal til debat.

Omkring 100 var mødt op til generalforsamlingen i Vejle-Fredericia Landboforening, der traditionen tro blev holdt på Hotel Munkebjerg i Vejle. Foto: John Ankersen

Det var et begivenhedsrigt 2022, som formand for Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort så tilbage på , da han forleden aflagde beretning på foreningens generalforsamling, der traditionen tro blev holdt på Hotel Munkebjerg i Vejle, hvor omkring 100 deltog.

- Det er min niende beretning, og udfordringerne har aldrig været større end i 2022, konstaterede Nis Hjort, der pegede på, at især den pressede økonomi og klimapolitikken presser erhvervet:

- Vi har manglet udviklingspotentiale. Jeg er selv kvægbonde og altså én af CO2-synderne, som mange mener ikke tager klimaet alvorligt. Men det gør vi. For vi afprøver tilsætningsstoffer, der reducerer udledningen med 30 procent.

- Vi er ikke fod slæbende. Vi mærker i landbruget hvor meget den grønne omstilling fylder, og tænker den ind i vores innovation. At tale om koen som den helt store klimasynder er at bringe det helt ud af proportion i forhold til CO2.

Nis Hjort mener derfor ikke, at det var rimeligt, at landbruget under valgkampen i forbindelse med Folketingsvalget, i den grad det skete, kom på den klimamæssige dagsorden.

- Der kom vilde meldinger under valgkampen med udtagning af landbrugsjord, CO2-afgift m.m. Efter at den nye regeringsdannelse, kan vi måske trække vejret igen, sagde Nis Hjort, der samtidig understregede, at høje CO2-afgifter for dansk landbrug, vil have alvorlige konsekvenser for erhvervet.

Økonomi og klima

Nis Hjort konstaterede, at mens kvæg og planter har klaret sig pænt i 2022, har svinesektoren været noget mere presset.

- Samtidig presser krigen i Ukraine os alle i hele Europa, hvor vi oplever inflation prisstigninger og rentestigninger, sagde Nis Hjort.

En af nøglerne til som landbrug at klare sig igennem en svær tid, er professionel rådgivning – ikke mindst i en tid, hvor klima og grøn omstilling for alvor er kommet på dagsordenen.

- ESG er blevet et »buzzword», og vi skal tage det til os, konstaterede Nis Hjort, der henviste til blandt andet landbrugets egne andelsselskaber som Arla og Danish Crown, men også andre partnere som eksempelvis kreditforeninger.

Rådgivning til debat

Omkring rådgivning fremhævede Nis Hjort DLBR-rådgivningssamarbejdet, som består af knapt 30 danske rådgivningsselskaber, og som Velas, som Vejle-Fredericia Landboforening er medejer af, også er en del af.

En rådgivning han gerne så et øget samarbejde omkring i relation til eksempelvis Seges, samt landbrugets andelsselskaber som Arla, Danish Crown og foderstofselskaber. Noget han også mener man i Landbrug & Fødevarer, bør have som et af sine fokuspunkter.

- Der er noget vi har glemt i forhold til L&F 2.0 omkring DLBR og Seges, konstaterede Nis Hjort, der uddybede:

- Der skal være bedre koordinering. Jeg tror vi bliver nødt til at se på, om vi kan arbejde tættere sammen. Vi er ikke tæt nok på hinanden i forhold til eksempelvis Seges, samtidig med at andelsselskaberne selv etablerer rådgivning. Vi mister samhørighed, og det synes jeg, er ærgerligt.

Forholdet mellem landbrugets regionale rådgivningsselskaber og Seges blev også berørt af Velas´ nye adm. direktør, Jacob Christiansen, der på generalforsamlingen i sit indlæg gav klart udtryk for, at der burde tænkes anderledes:

- Man bør tænke DLBR og Seges sammen, konstaterede Jacob Christiansen, der samtidig åbent erkendte, at han i sin korte tid hos Velas, stadig ikke helt kan se, hvad Seges´ rolle er i forhold til DLBR.

Ejerandel i Velas, var heller ikke nok til at skabe overskud hos Vejle-Fredericia Landboforening, der kom ud af 2022 med et underskud på godt 300.000 mod et overskud på godt 56.000 kroner året før. Omsætningen blev som året før på godt én million kroner, mens egenkapitalen faldt til 10,8 millioner kroner mod 11,2 millioner kroner året før. Medlemstallet faldt i 2022 til 223 medlemmer mod 228 året før.

Der blev også spurgt ind til medlemstallet i forbindelse med debatten, hvor Nis Hjort oplyste, at det faldende og efterhånden lille medlemstal, er noget, der ligger bestyrelsen på sinde – hvad der evt. skal ske på sigt omkring samarbejder og fusion, er dog stadig et åbent spørgsmål.

Læs også