Slog fast på generalforsamling: Selvfølgelig skal udledningerne ned

Den grønne omstilling er ikke kun noget, der foregår på Christiansborg og i den Grønne Trepart. Det sker også lokalt, pegede formand Leif Nørgaard på ved generalforsamlingen forleden i Herning-Ikast Landboforening.

Cirka 100 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

Der skal gøres en stor indsats, hvis landbruget skal i mål med at reducere udledningerne af klimagasser inden 2030. Det er sagt mange gange, og det blev det også forleden hos Sagro i Herning, hvor Herning-Ikast Landboforening afholdt sin årlige generalforsamling.

Formand Leif Nørgaard pegede i bestyrelsens beretning på, at det er altafgørende, at landbruget er med i den grønne trepart, i stedet for at få udstukket en fremtid af andre.

Men selv om forhandlingerne i den grønne trepart foregår i København, står man bestemt ikke stille lokalt, lød det.

- I den seneste opgørelse fra 2019, viste det sig, at landbruget står for 60 procent af de lokale CO2-udledninger i Herning Kommune, hvor det i Ikast-Brande er 56 procent. Udledningen skal nedbringes i alle sektorer – og selvfølgelig skal vi også gøre vores del lokalt, sagde Leif Nørgaard.

12 lokale klimaprojekter

Og det er et arbejde, der er i gang. Det sker blandt andet ved hjælp af en lang række vådområde- og lavbundsprojekter i området, som ifølge Leif Nørgaard er helt afgørende for at nedbringe de lokale udledninger af klimagasser.

- Lige nu er vi involveret i 12 vådområde- og lavbundsprojekter på tværs af Herning- og Ikast-Brande Kommuner. Det største, der arbejdes med lige nu, er i Ulkær Mose sydøst for Ikast, hvor seneste melding lyder på, at mindst 750 ha ud af ca. 1050 bliver en del af det videre forløb, sagde formanden.

Og det går den rigtige vej med mange af projekterne, fortalte formanden efter generalforsamlingen.

- Nogle af de ting, vi kan bidrage med, er at få lavet nogle udtagninger de rigtige steder. Jeg har bare inden for det sidste år været ude til fire eller fem lavbrugsprojekter, der stort set alle sammen er kommet i mål, sagde Leif Nørgaard.

Landbruget får stadig opbakning

Mandagens generalforsamling bød også på et oplæg af formand i Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, der kommenterede på den aktuelle debat om landbruget.

Og mens landbruget nogle steder, for eksempel på sociale medier, skal lægge ryg til endeløs kritik, forholder tingene sig anderledes, når man ser mere bredt i befolkningen.

Her nyder landbruget stadig en solid opbakning, hvilket flere undersøgelser har vist. Og ifølge Leif Nørgaard mangler kritikerne kendskab til den klimaindsats, der bliver gjort ude på landet.

- Ja, det tror jeg. Og så må de jo også gribe lidt i egen barm, og tænke over hvad det egentlig er, man lever af i hverdagen. Det er jo forbrugerne, der egentlig beslutter, hvad vi producerer. For vi producerer lige nøjagtig det, forbrugerne efterspørger, lyder det fra formanden, der fortsætter:

- Vi kan jo ikke producere noget, vi ikke kan sælge. Hvis man ikke ønsker et eller andet produkt, som ikke er klimavenligt, så vil landbruget jo heller ikke producere det.

Læs også