Efterafgrøder, klima og vand i fokus

Landbruget fortjener respekt for klimamål, og er samtidig kraftigt udfordret på vand og efterafgrøder, var nogle af hovedbudskaberne fra formand for Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort, på foreningens generalforsamling forleden i Vejle

GENERALFORSAMLING Klima har stor fokus politisk og i befolkningen, og klimaspørgsmål vil i årene der kommer, komme til at spille en stadig vigtigere rolle. Og netop klimaet var også blandt emnerne for formand i Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort, i forbindelse med foreningens generalforsamling på Hotel Munkebjerg i Vejle, hvor 120 deltog.

- Det giver respekt at vi i landbruget selv har sat os klare klimamål, lød det fra Nis Hjort, der blandt andet fremhævede udspillet fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, der omfatter en pulje på to milliarder kroner til udtagning af lavbundsjorde.

 

Store vandmængder

Nis Hjort kom også ind på udfordringerne omkring store vandmængder, hvor han lokalt nævnte Vejle Kommune, hvor han klart fornemmer, at kommunen forventer landbrugets hjælp til at afbøde oversvømmelser af byen.

-  Det er dog noget, jeg mener kræver frivillighed og kompensation til lodsejerne, fastslog Nis Hjort.

På landsplan noterede Nis Hjort sig, at processen med etablering af minivådområder, stadig er meget tung, da man både mangler lodsejere, samtidig med at Landbrugsstyrelsens IT-systemer har haft problemer, og godkendelser har trukket ud.

 

Skævvredet efterafgrødekrav

Der har i landbruget været massiv kritik af efterafgrøder og ikke mindst det seneste efterafgrøde krav, der betød både ekstra og fremrykket etablering af efterafgrøder.

Og Nis Hjort lagde heller ikke fingrene i mellem i sin beskrivelse af efterafgrøderne:

-  Efterafgrødekravet er helt skævvredet, sagde Nis Hjort, der i stedet pegede på andre virkemidler til at reducere kvælstofudledningen fra landbruget – som eksempelvis tidlig såning af vinterafgrøder og biomasse på arealer til at tilbageholde kvælstof.

-  Alt det hér har vi foreslået Landbrugsstyrelsen, men de kræver mere tid til undersøgelser, men vi har ikke mere tid i landbruget, konstaterede Nis Hjort, der i forbindelse med generalforsamlingen blev enstemmigt genvalgt som formand.

 

Styrket efter fusion

Vejle-Fredericia Landboforening er en af landboforeningerne bag det tidligere LMO, der i 2019 efter fusionen med fynske Centrovice som bekendt blev til det nye store rådgivningsselskab Velas.

-  Det er en stærk faglig og økonomisk konstruktion, der er Danmarks største rådgivningsvirksomhed – og det kan virkelig løfte, konstaterede Nis Hjort, der tillige er bestyrelsesformand i Velas.

Og netop et stærkt økonomisk Velas kan også ses i regnskabet for Vejle-Fredericia Landboforening, der med godt fire procents ejerandel i Velas, kunne glæde sig over godt en halv million kroner i overskudsandel – helt præcist 517.000 kroner.

Omsætningen i Vejle-Fredericia Landboforening blev på 902.000 kroner i 2019 mod 922.000 kroner i 2018. Årets resultat endte på godt 31.000 kroner mod 37.000 koner året før. Egenkapital faldt en smule fra 11,2 til 10,9 millioner kroner. Medlemstallet steg med et enkelt medlem til 237.

Læs også