Fremtiden er lokal rådgivning og ikke fusion

Landboforeningen Limfjord tror ikke på at fremtiden for deres forening er at fusionere, men derimod at forblive lokal og samarbejde med andre rådgivningscentre.

Blandt de godt 120 medlemmer, som var mødt op til Landboforeningen Limfjords generalforsamling, var der opbakning til at fremtiden for deres rådgivningscenter, Landbo Limfjord, ikke er fusion, men derimod fortsat at satse på det lokale.

Baggrunden er, at der på landsmøder for folkevalgte i L&F i 2018 blev diskuteret fremtidens rådgivning. En arbejdsgruppe blev nedsat, og i april sidste år kom de med deres anbefalinger til fremtidens rådgivning.

Nogle af hovedbudskaberne i rapporten var:

  • Rådgivningen samles i 4-6 enheder.
  • Fagrådgivningen samles i landsdækkende enheder.
  • Seges bliver en del af den nye struktur med større sammenhæng mellem innovation og rådgivning.
  • DLBR Exclusive oprettes i fællesskab mellem alle rådgivningsenhederne, for at yde rådgivning til de helt store og specialiserede landbrug/virksomheder.

Kunne ikke genkende sig selv

Det medførte en hed debat og Landboforeningen Limfjord valgte at sætte sig sammen med fem naboforeninger og kommenterer rapporten.

- Vi mente rapporten havde en ensidig vinkel og ikke levnede meget plads i fremtiden for den type rådgivning, vi hver især står for. For selvom vi havde været en del af de forberedende drøftelser omkring fremtidens rådgivning, kunne vi ikke helt genkende konklusionen, sagde Lars Kristensen, formand for Landboforeningen Limfjord.

Seks foreninger lavede egen rapport

Han og de andre fem foreninger valgte at udarbejde en rapport med deres syn på fremtidens rådgivning og kritikpunkter i forhold til rapporten fra arbejdsgruppen bag første rapport.

De seks foreninger mener at fremtidens rådgivning:

  • Fortsat skal være lokal og sikre en fortsat konkurrence centrene imellem.
  • Bliver bedre med samarbejder fremfor fusioner. Flere af de seks foreninger har allerede samarbejder som for eksempel Kvæg- og SvineXperten.
  • Seges skal være vores fælles udviklingsenhed og skal ikke yde direkte rådgivning.
  • Rådgivning til de helt store og specialiserede landbrug bliver udført og kan stadig udføres lokalt.

Frustration har ført til samarbejde

Samarbejdet mellem de seks foreninger har ikke bare medført en diskussion omkring fremtidens rådgivning, men har været starten til et samarbejde omkring politiske emner.

- Vi mødes i hvert kvartal og drøfter politiske og rådgivningsrelaterede emner. Så det, der egentlig blev startet på grund af en fælles frustration, er blevet til et frugtbart samarbejde mellem seks foreninger, fortalte Lars Kristensen, som blandt andet blev bakket op af landmand Søren Bertelsen under debatten.

- Jeg vil gerne bakke jer op for at gå imod Seges. Engang var vi en af se største, men jeg tror ikke det at være stor altid er en fordel, lød det, hvorefter landmand Niels Nielsen tog over.

- Pas på, at den rådgivning i får udefra kommer det rigtige sted fra. Det skal gavne os landmænd og ikke bare vælges fordi i er venner, lød det.

teba@effektivtlandbrug.dk

telefon 61 55 15 87

 

Læs også