Få et godt afkast og bliv en glad pensionist efter gårdsalget

Succes med formuen efter gennemført generationsskifte afhænger i høj grad af indsatsen i planlægningsfasen tidligere i processen. Der er en række optimeringsmuligheder, som skal køres i stilling i god tid, råder formuerådgiver Hans Fink, Formuepleje.

- Når man pensionerer sig selv, kunne man måske håbe at slippe for arbejdet med budgetter og optimering. Men faktisk er det netop i forbindelse med salg af virksomheden, at et de vigtigste budgetter i din karriere skal udarbejdes.

Det fastslår senior formuerådgiver Hans Fink hos virksomheden Formuepleje, som er i specialister i langsigtet opsparing.

Den sælgende landmand skal blandt andet have styr på sit provenu. Der skal også styr på, hvor meget man har brug for, hvis man skal have den levestandard, man ønsker efter salget.

- Det er i den forbindelse en god idé at lave et privatøkonomisk budget, så du kender dine udgifter fremover, pointerer Hans Fink og tilføjer, at privatbudgettet skal sammenholdes med mulighederne for indtægter i form af brug af frie midler, udbetaling af offentlige pensionsydelser og privat pensionsopsparing.

Slip billigere i skat

I den forbindelse får man formentlig brug for hjælp, for de forskellige ydelser udgør for de fleste en uvejsom jungle.

- Din revisor eller formuerådgiver kan hjælpe med at bane vej og pege på optimeringsmuligheder, så formuen kan strækkes så langt som muligt, anbefaler rådgiveren.

Ifølge Hans Fink er et af de mest benyttede optimeringsværktøjer den såkaldte ophørspension. Her kan du slippe billigere i skat i forbindelse med afhændelse af virksomheden og få midlerne udbetalt over en årrække efter en 5-årig bindingsperiode. Indtil da skal du så f.eks. leve af frie midler og folkepension.

Tæring efter næring - eller omvendt?

Hans Fink påpeger, at det naturligvis giver en god mavefornemmelse, hvis man regner sig frem til, at der er penge nok til de næste mange år, når gården er solgt.

Det kan f.eks. øge motivationen for at yde arveforskud til børn og børnebørn, eller det kan muliggøre et endnu større forbrug end planlagt.

- Mangler der derimod midler, og har du allerede optimeret på opsparingsmulighederne, skal der altså kigges på det privatøkonomiske budget igen. Kan du f.eks. mindske huslejen ved at optimere på finansieringen af din fremtidige bolig? Hvis næste generation er hjulpet godt i vej via generationsskiftet, kan det være, at dine børn kan hjælpe til, så økonomien hænger sammen, siger Hans Fink.

Pas godt på formuen

Står man med en større likvid formue efter generationsskiftet, er det vigtigt at få den til at give et afkast, der står mål med risikoen, siger Hans Fink og tilføjer:

- Endnu vigtigere er det måske, at du passer godt på de penge, du har brugt en hel karriere på at tjene.

- Når formuen udgør din primære indtægtskilde, er det vigtigt, at en passende andel holdes likvid, så du kan komme til at bruge af midlerne. Har du alternativt meget lang tidshorisont med nogle af midlerne, kan du overveje illikvide investeringer som f.eks. ejendomme, pointerer formuerådgiveren.

Han Fink minder samtidig om, at den del af formuen, der består af beskattede midler (frie midler, red.), er udsat for den hårdeste beskatning på op til 42 procent. Dertil kommer evt. modregning i pension mv.

- Frie midler kan med fordel fordeles på aktiver, der giver kapital- og aktieindkomst, så du udnytter den lave sats for indkomst op til hhv. 46.800 og 56.500 kroner. Desuden bør du lave en aktiesparekonto, hvor afkastet kun beskattes med 17 procent, og der ikke sker modregning i offentlige ydelser.

- Har du ratepension eller livrente, er tidshorisonten lang. Det betyder, at du roligt kan investere med stor risiko og dermed forvente et højt afkast. Fordelen er desuden, at pensionsafkastskatten blot udgør 15,3 procent, hvilket er den laveste beskatningssats i det samlede danske investeringsunivers.

- Ønsker du samlet set en middel risiko, kan du altså investere de frie midler med lav risiko og pensionsmidlerne med høj risiko. På den måde kan du operere med flere portioner penge, og det gør dig i stand til at investere med forskelligt risikoniveau alt afhængigt af, hvilken portion det handler om, forklarer Hans Fink.

Vælg kapitalforvalter med omhu

Rådgiveren minder slutteligt om, at der er mange udbydere af kapitalforvaltning, og der er meget stor forskel på, hvor godt et job, de udfører.

- Du kan ikke sætte lighedstegn mellem historiske og fremtidige præstationer, men der er en tendens til, at det er de samme, der bliver ved med at ligge i top, pointerer han.

Man kan f.eks. se en sammenligning af investeringsforeninger hos analyseinstituttet Morningstar.

- Udover afkast er det også vigtigt for mange, at der er en god dialog og løbende sparring at få hos kapitalforvalteren. Det kan være i forhold til at sikre, at dine investeringer passer til din risikoprofil. Det kan også være i forbindelse med udbetaling af dine pensionsmidler, så du sælger af værdipapirerne i den rigtige rækkefølge.

- Et godt planlagt generationsskifte giver ro – også på dine forbrugsmuligheder. Men det kræver også en indsats, fordi der er mange begreber, skattemiljøer og skattesatser at holde styr på, slutter Hans Fink, Formuepleje.

Læs mere om Generationsskifte

Det kan være en uoverskuelig opgave at lykkes med overdragelsen af landbrugsbedriften. Derfor stiller Effektivt Landbrug jævnligt skarpt på temaet »generationsskifte«.

Læs mere her

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også