Familieproblemer ved generationsskifter kan tages i opløbet

Selv efter et succesfuldt generationsskifte kan der opstå kontroverser blandt familiemedlemmer, påpeger Veals-konsulent.

Hvordan undgår man, at de børn, der ikke overtager bedriften ved et generationsskifte, føler sig forbigået?

Det er noget, der kan skabe splid, hvis nu broderen tjener godt på bedriften, efter at vedkommende har overtaget den. Og det kan også koste følelsesmæssigt, hvilket ikke er et særsyn. 

Det siger Susanne Møberg, der er ekspert i generationsskifter hos Velas Skat & Selskaber. 

- Vi ser desværre fra tid til anden, at far og søn eller børnene i mellem af forskellige årsager bliver så uenige om ting, der dukker op, at de helt bryder kontakten. I værste fald ender det med en splittet familie, der ikke længere holder fødselsdage eller julefrokoster sammen. Og mange gange er det faktisk relativt små ting, de nemt kunne have taget i opløbet, som gør udslaget og bliver genstand for splittelsen.

Tag tingene i opløbet

Det handler om at tage nogle konkrete ting i brug, påpeger Susanne Møberg.

- Helt konkret, så skal hele familien sætte sig ned med en rådgiver eller en advokat og forestille sig alle scenarier, man kan komme ud for – både i hverdagen såvel som i ekstraordinære situationer. Det kan være alt fra sygdom, rentestigninger, større skatter, ny ægtefælle, fordeling af arbejde, overskud og ansvar og alt derimellem, siger Susanne Møberg, der har gennemført over 100 komplicerede generationsskifter og netop nu er involveret i ejerskifte af godt 20 virksomheder og selskaber.

Seminar i november

Netop de bløde værdier, og hvordan man undgår en splittet familie, er i fokus, når Velas den 11.-12. november afholder et stort seminar om det gode generationsskifte.

Her mødes en række landmænd, der alle står over for et generationsskifte eller en overdragelse af gården derhjemme, for at udveksle tanker og få en lang række oplæg med flere af Velas’ eksperter.

Gennem workshops får deltagerne på seminaret en køreklar plan for deres eget generationsskifte, både hvad angår det praktiske aspekt omkring økonomien såvel som det følelsesmæssige aspekt.

Læs mere om Generationsskifte

Det kan være en uoverskuelig opgave at lykkes med overdragelsen af landbrugsbedriften. Derfor stiller Effektivt Landbrug jævnligt skarpt på temaet »generationsskifte«.

Læs mere her

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også