Hvornår er et generationsskifte succesfuldt?

At gennemføre et generationsskifte/ejerskifte kræver styrke, energi og vilje. Der skal disponeres korrekt. Der skal træffes beslutninger, der rækker langt ud i fremtiden – og begge parter (køber og sælger) skal være mentale klar til en livsændring, der påvirker både virksomhed og familie.

 

Af Thorbjørn Pedersen, økonomikonsulent, KHL

I fri handel vil et virksomhedsskifte ofte ske på én gang, men taler vi om et generationsskifte internt i familien kan dette måske med fordel deles op i flere etaper. Begge parter skal være opmærksomme på de bløde værdier i deres familier, og udover det økonomiske er der også en del jura, der skal gennemtænkes fx særeje, ægtepagt, testamenter og andet, der følger med i en overdragelse.

Derudover vil købers tanker naturligt dreje sig om strategier, forretningsplaner, ledelse og målsætninger og hvordan de bedst implementeres i den nye virksomhed, mens sælger ofte vil gøre sig overvejelser om, hvordan livet og hverdagen vil fungere efter et skifte.

Samtalen med banken

Alle generationsskifter/virksomhedsskifter handler om økonomi. Køber skal stille med økonomiske beregninger og budgetter og overveje, om der skal inddrages investorer, eventuelt via et andet selskab, i forbindelse med købet.

Som køber er det også yderst vigtigt at virke troværdig og kompetent, når bank og kreditforening skal overbevises om, at man er den rette til at overtage virksomheden. Til mødet kan man fx medbringe en SWOT-analyse. Derudover er det en god idé at have udarbejdet en strategi- og ledelsesplan, som også kan medbringes og kan man udvise ro og overblik sammen med en god økonomisk forståelse for skiftet, vil både bank og kreditforening ofte se på handlen med positive øjne.

Vi anbefaler, at man allerede i løbet af den første samtale med bank og kreditforening får afklaret de bløde værdier af handlen for derefter at koncentrere sig om den økonomiske side af skiftet. Dette skaber et godt overblik over, sammen med handleplaner og strategier, om købet af ejendommen giver mening eller om der måske skal fortsættes på en anden ejendom.

Vælger man kun at handle ud fra det økonomiske perspektiv, kan der opstå en risiko for, at man ikke kommer rundt på hele paletten, og derved kommer til at udelukke gode idéer og muligheder i forbindelse med skiftet.

Et succesfuldt generationsskifte

Et generationsskifte/ejerskifte foregår forskelligt fra ejendom til ejendom og fra familie til familie. Vi har med mennesker at gøre, og skiftet formes ud fra deres holdninger og idéer samt de input, de får fra deres rådgivere og advokater.

Et generationsskifte bliver ofte en succes, når der ligger en god planlægning bag, og begge parter er tilgodeset bedst muligt.

Generationsskiftet skal derfor nøje overvejes, og foregår det mellem forældre, børn eller medarbejdere, er det altid en god idé at drøfte skiftet gennem en længere periode. Skal der skiftes i fri handel, kan sælger med fordel lægge en tidsplan for sig selv og sin familie inden der trykkes på salgsknappen.

Læs mere om Generationsskifte

Det kan være en uoverskuelig opgave at lykkes med overdragelsen af landbrugsbedriften. Derfor stiller Effektivt Landbrug jævnligt skarpt på temaet »generationsskifte«.

Læs mere her

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også