Maskinstationer kan være en genvej i generationsskiftet

Det kan være en svær og bekostelig affære at skulle gennemføre et generationsskifte på en landbrugsbedrift. Men der findes genveje.

Den stigende gennemsnitsalder blandt danske landmænd har i løbet af de senere år skabt klima for et stigende antal generationsskifter i faget. Men strukturudviklingen med større landbrug og stigende omkostninger i forbindelse med netop generationsskifter har gjort det sværere at få skifterne i stand rent praktisk.

Der kan dog være andre veje ind i landbruget, når man har færdiggjort en landbrugsuddannelse. En af dem er via maskinstationer, siger Bent Juul Jørgensen, der er direktør i brancheforeningen for maskinstationer i Danmark, DM&E.

- Jeg tænker helt klart at det er en vej, man bør tage med i sine overvejelser, blandt andet fordi at man jo ikke skal ud og investere i jord, som jo er meget kapitalkrævende. Man skal heller ikke investere i en besætning, der også er meget kapitalkrævende, siger Bent Juul Jørgensen.

Interesse for generationsskifte i branchen

Der er naturligvis også nogle udgifter forbundet ved at skulle ud og investere i maskiner, hvis man vil starte op som maskinstationsejer, erkender han. Men:

- Det er bare sådan, at langt størsteparten kan få en finansiering, specielt i forbindelse med et generationsskifte, hvor man enten kommer hjem til en maskinstation med familiemæssige bånd, men man kan jo også lave generationsskifter udenfor familier, når vi snakker om det her, siger han og fortsætter:

- Og der ved jeg, at man er villige til at hjælpe nye mennesker i gang, hvis de bare har energien og modet til at drive landbrugsmaskinstationer. Så kræver det ikke den samme kapital.

Gennemsnitsalderen blandt medlemmerne i DM&E ligger på cirka 53 år, og er dermed ikke så høj, som den er i landbruget, hvor sidste opgørelse fra Danmarks Statistik i 2019 viste en gennemsnitsalder blandt landmænd på 57 år, et tal, der formentlig er højere nu.

- Vi er måske ikke så pressede i forhold til generationsskifter, som landbruget er, men der er et ønske om at lave generationsskifter i faget, og et ønske om at lave generationsskifte i en maskinstation indtræder nok før, det gør ved landbrug, siger Bent Juul Jørgensen og fortsætter:

- Det er ikke sådan, at vi ikke kan anvise nogen, der gerne vil lave generationsskifter, for vi har faktisk flere i vores portefølje, som vi ved, der gerne vil igennem et generationsskifte, siger han.

Kan hjælpe på flere punkter

Han påpeger, at der er gode muligheder for at blive godt klædt på til et senere ejerskab af en bedrift, også hvis man går maskinstationsvejen. Det gælder ikke kun i forhold til det ledelsesmæssige.

- Der er mange maskinstationsejere, der også driver landbrug ved siden af, enten i forbindelse med at have købt, eller forpagt jord. Og så er der jo mange maskinstationer, der har deciderede pasningsaftaler med landbrug, hvor de egentlig står for hele driftsiden af det.

- Så hvis man er landbrugsuddannet, og for eksempel har interesse i planteavl, så er en maskinstation faktisk ikke så ringe et sted at komme hen.

Men der er dog visse ting, man skal have i baghovedet, hvis man går med tanker om at gå maskinstationsvejen, påpeger DM&E-direktøren.

- Man skal have styr på, at man betaler den pris der skal til, for at man kan få honoreret afskriftninger og forentninger på de maskiner, der skal til, siger Bent Juul Jørgensen, der opfordrer interesserede til at tage kontakt til DM&E.

- Vi vil meget gerne kigge på det, og hjælpe til med at få kigget på kalkulationer og så videre. Vi har også hvert år nogle, der henvender sig, som vi enten hjælper på vej, eller som vi får gjort klart, at det ikke går.

Læs mere om Generationsskifte

Det kan være en uoverskuelig opgave at lykkes med overdragelsen af landbrugsbedriften. Derfor stiller Effektivt Landbrug jævnligt skarpt på temaet »generationsskifte«.

Læs mere her

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også