Vandboringer:: Erstatning for boringsnære beskyttelsesområder

BNBO-ramte lodsejere har ret til erstatning – og det er nu, der er de bedste forhandlingsmuligheder. Patriotisk Selskab anbefaler, at lodsejere tager initiativ til at gå i dialog med kommunen og vandværket om en frivillig aftale. Det er helt afgørende, at man inddrager en rådgiver, som kan være med til at sikre en fuldstændig erstatning for indgrebet. Bliver en erstatning for lav, går det ikke kun ud over den enkelte lodsejer, men også ”den næste i rækken”.

Carsten Hansen De fleste boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er) er blevet udpeget. Mange landbrugsejendomme over hele landet er ramt, hvilket for den enkelte ejendom betyder, at den pågældende jord fremover skal dyrkes pesticidfrit. Arkivfoto

Mange lodsejere skal til at dyrke pesticidfrit for at sikre drikkevandet. Arkivfoto

VANDBORINGER De fleste boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er) er blevet udpeget. Mange landbrugsejendomme over hele landet er ramt, hvilket for den enkelte ejendom betyder, at den pågældende jord fremover skal dyrkes pesticidfrit.

Ifølge Patriotisk Selskab bør man som lodsejer undersøge, om man er BNBO-ramt, også selvom man ikke har en offentlig vandboring på ejendommen:

-  Hvis der er en offentlig vandboring hos fx naboen eller i et nærliggende byområde, kan det være, at beskyttelsesområdet strækker sig ind over ens ejendom”, siger miljørådgiver Kamilla From-Nielsen, Patriotisk Selskab, som står i spidsen for Patriotisk Selskabs BNBO-rådgivning.

Som BNBO-ramt lodsejer har man ret til fuldstændig erstatning på markedsvilkår for de konkrete økonomiske tab, som de givne restriktioner medfører. Men hvad vil det sige? Det har man faktisk mulighed for selv at være med til at definere:

- Frem mod udgangen af 2022 skal kommunerne gennemgå alle BNBO’er og vurdere risikoen for udvaskning af pesticider til grundvandet. I den forbindelse kan man indgå en frivillig aftale med kommunen og vandværket, fortæller Kamilla From-Nielsen og fortsætter:

-  Efter 2022 pålægges et generelt påbud om pesticidfri dyrkning for BNBO’er, hvor der ikke er indgået en frivillig aftale. Kommunerne skal fortsat besigtige BNBO’erne, så beskyttelsesindsatsen tilpasses det behov, der er, men lodsejernes forhandlingsmuligheder indskrænkes markant efter 2022. Man kan ikke længere på samme måde få en skræddersyet løsning til sin bedrift, hvor kommunen og vandværket har forholdt sig individuelt til ens ejendom. Det er nu, man skal slå til, og det anbefaler vi virkelig, at man gør”.

 

Forhandling med vandværk og kommune

Hos Patriotisk Selskab står et BNBO-team - bestående af specialiserede medarbejdere fra både miljø, jura, planteavl og økonomi - klar til at tage imod medlemmer og andre landmænd, der har brug for hjælp til at indgå en frivillig aftale.

Der kan hjælpes hele vejen rundt, både med beregning af erstatning til lodsejeren, forslag til den frivillige aftales indhold og selve forhandlingen med vandværket/kommunen.

Det er vigtigt, at man får en rådgiver på, hvis man ønsker at indgå en frivillig aftale.

- Begynder man selv at forhandle med kommunen, er det ikke sikkert, at man får den bedste aftale i hus - og så kan det hurtigt gå ud over naboen. For eksempel hvis man indgår en aftale om at flytte en vandboring, eller hvis man siger ja tak til for lav en erstatning, som så er med til at danne grundlag for den erstatning, naboen – eller den næste berørte landmand - får. Rådgiveren har et større overblik og kan være med til at sikre, at erstatningsniveauet bliver så højt som muligt, siger virksomhedsrådgiver Carsten Hansen, Patriotisk Selskab, som understreger, at mange af BNBO-aftalerne vil komme til at handle om ekspropriation.

 

Frivillige aftaler

Ifølge Kamilla From-Nielsen kan en frivillig aftale i princippet indeholde alt:

- Eksempler kan være, at dyrkningen omkring boringen skal være pesticidfri, evt. kombineret med et krav om lav/ingen kvælstoftildeling, eller at dyrkningen helt ophører – naturligvis mod en erstatning, eller mod at kommunen køber jorden. Det kan også være, man kan finde et kompromis, hvor en gammel vandboring lukkes, så der ikke skal betales erstatning til lodsejeren alligevel, eller hvor en boring flyttes til et mindre værdifuldt areal i forhold til driften. Måske der kan koordineres en jordfordeling, hvis flere lodsejere i området er ramt af BNBO’er, der forringer arronderingen, eller måske man kan blive enig med kommunen om, at der skal plantes skov omkring boringen. Der er mange muligheder, siger hun, og Carsten Hansen supplerer:

- Landbruget står over for nogle omfattende forhandlinger, og der er mange interesser i spil, når der skal indgås en frivillig aftale. Det er derfor, vi skal i gang nu, selvom 2022 kan synes langt ude i fremtiden. Via frivillige aftaler kan vi opnå nogle løsninger, som landbruget kan leve med, siger han.

 

Erstatningen

I forbindelse med at der tages initiativ til en frivillig aftale, bør der regnes på den erstatning, man vil forhandle om:

- Udgangspunktet for at beregne en erstatning er den værdi, som jorden har efter et påbud om pesticid- og/eller kvælstoffri dyrkning. Der skal med andre ord regnes på værdiforringelsen: Hvilket udbytte, der vil kunne opnås på arealet efter påbuddet – i forhold til hvad der ellers ville have været muligt, afslutter Carsten Hansen.

 

Fyraftensmøde for BNBO-ramte lodsejere

Onsdag den 6. maj har Patriotisk Selskab planer om at holde et fyraftensmøde om BNBO, og hvordan man som lodsejer kan forholde sig. Programmet vil blive offentliggjort på patriotisk.dk, når det er klar. Du kan også tilmelde dig allerede nu  - se mere på www.patriotisk.dk.

jba

Læs også