Halmleverandører presset af rekonstruktion

Da REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk, også kendt som MSK, i december 2020 blev sat til at gå i rekonstruktion for at få styr på sin økonomi, kom 40 lokale halmleverandører uforvarende i klemme. Nu kæmper kurator for halmleverandørernes penge.

I slutningen af 2020 kunne Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk (MSK) ikke blive enige med sine to primære kunder, Maribo Varmevæk og Sakskøbing Fjernvarmeværk om en ny leveringsaftale frem mod 2036. Situationen omkring de fastlåste forhandlinger blev så graverende, at MSK i december måned indgav begæring om rekonstruktion, men det var med til at skabe problemer for 40 halmleverandører. 

Beslutningen om rekonstruktion betød nemlig, at leverandørerne ikke ville blive betalt for deres leverancer af halm i november måned, et beløb på cirka 3 millioner kroner. 

Hos Foreningen Danske Halmleverandører har næstformand Knud-Erik Clausen svært ved at få situationen til at give mening.
 
- Det er jo en fuldstændig grotesk situation, vi er havnet i. Og vi havde jo ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at det kunne forekomme i et 100 procent kommunalt ejet selskab, siger Knud-Erik Clausen, der selv bor på Lolland.

Uforvarende i klemme

Han slår fast, at halmleverandørerne uforvarende er kommet i klemme i sagen. 
 
- Det her er en intern sag mellem MSK og de lokale varmeværker. Og det er vi jo overhovedet ikke part i. Overhovedet. At vi i en rekonstruktionssag på den måde kan blive koblet ud på et sidespor og nu står i den situation, vi står i, det er helt grotekst, siger han.
 
Rekonstruktionen, der trådte i kraft med virkning fra den 4. december sidste år, betyder, at selskabet ikke betaler deres regninger til blandt andet halmleverandørerne fem uger bagud, men til gengæld vil betale pengene fremadrettet. 
 
Problemerne i den konkrete sag har en del med handelskonstruktioner at gøre. MSK leverer varme til to selskaber, Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskab, der så sælger varmen videre til forbrugerne. 

Men efter at et statsligt tilskud på 15 øre pr. kg halm er faldet bort, har Refa MSK mistet 8 millioner kroner, og med den konstruktion, der er, vil det være op til en forhandling mellem selskaberne at sørge for den lovede betaling til halmleverandørerne, som derfor nu er kommet i klemme. 

Skal undgå gentagelser

Knud-Erik Clausen erkender, at forholdene omkring handlerne er kommet bag på ham og halmleverandørerne, og at man må prøve at undgå, at det sker igen.
 
- Med den ordning kan vi jo kigge langt efter vores penge, og det må vi jo så tage til efterretning fremadrettet. Og få langt større sikkerhed for vores penge. Vi må prøve at blive klogere af den her situation, og nok så meget at det må være et must fremadrettet at vi bliver bedre organiseret. Vi var overhovedet ikke forberedt på den her situation, siger han. 
 
Han tilføjer, at der er kommet en dialog op at stå mellem halmleverandørerne og de øvrige parter, men at sagen giver stof til eftertanke.
 
- Nu er det en advokat, der sidder for bordenden, og så bliver tingene lidt mere firkantede. Og vi har fået en dialog i gang, og så håber vi, at partner kan forlige sig. Men som halmleverandører må vi tage ved lære at den situation, vi havnede i, og det må give stof til eftertanke, siger Knud-Erik Clausen.

Kunne have gået værre

Det er ikke kun halmleverandørerne, der er ærgerlige omkring forløbet hos MSK. Medlem af bestyrelsen i selskabet og viceborgmester i Lolland Kommune, Henrik Høgh forstår udmærket frustrationen hos halmleverandørerne.

- Vi har kæmpet med varmeaftagerne om en aftale, og vi var egentlig enige om pris og vilkår, men da vi også sælger strøm, kunne vi ikke garantere en fast varmepris helt frem til 2036, som var forløbet. Så det strandede på at de ikke kunne blive garanteret en fast pris frem til da. Og så havde vi ikke andre muligheder i bestyrelsen end at gå i en rekonstruktion.

Henrik Høegh fortæller videre, at det kunne have gået endnu værre for halmleverandørerne. 

- I en rekonstruktion er der betalingsstandsning, og det betyder, at alle aftaler ophører, så der kunne alle halmleverandøraftalerne også have ophørt, og vi kunne have udbudt dem på ny. Det lykkedes så at få fastholdt at vi holder fast i de aftaler. For det havde givet en helt uoverskuelig utryghed hvis det skulle udbydes på ny, siger han og fortsætter:

- Reelt er styringen af selskabet ude af vores hænder nu. Det er den person, der er sat ind, som kreditorerne er enige om skal forsøge at rekonstruere firmaet. Men vi fik ham overtalt til at der ikke var nogen grund til at skabe mere utryghed. Vi har brug for halmleverancer hver dag, og det ville jo ellers bare skabe usikkerhed om hvorvidt nogle kunne have halm til at stå, som de ikke kunne få afsat.

Kurator kæmper for landmænd

Det er advokat Søren Christensen Volder fra advokatfirmaet Bech-Bruun,  der er udpeget til at stå i spidsen for rekonstruktionen, og han er mere end opmærksom på problemstillingen, men også på at få en løsning på de manglende penge for leveringer af halm i november måned. 

- De penge, som vi kæmper for at få på plads, er pengene for levering af halm i november og starten af december. Men det er min forventning og forhåbning, at der findes en løsning, så de ramte landmænd får deres penge, skriver han i en mail til Effektivt Landbrug. 

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 66

Læs også