Husk at sikre halmen under transport

Der er intet lovkrav om stropper på halmtransporter, men halmen skal være sikret, så den ikke kan falde af. Det glemmer alt for mange, mener pensioneret halmleverandør. Tidligere formand for Færdselsgruppen, Mogens Kjeldal, genkender ikke problemet, men giver her gode råd.

Den mangeårige lollandske halmleverandør Vagn Larsen, der i dag er blevet 74 år og pensionist, sender nu en opsang ud til sine yngre, tidligere kolleger for at bringe andre i fare og svine vejene, når de transporterer halm rundt på vejene.

For mange sørger simpelthen ikke for at sikre halmen ordentligt, mener han.

- Det er et problem iblandt ni ud af ti, der henter halm ude og kører det hjem til sig selv. Jeg har selv kørt rundt og kigget her, siger Vagn Larsen.

For nylig blev Vagn Larsen så provokeret over at se en landmand transportere halm hjem til sin gård uden at have sikret halmen med stropper, at han ringede til politiet.

Meldingen fra politiet – ifølge Vagn Larsen – var dog, at der ikke er krav om stropper omkring halmen under transport, og politiet gjorde dermed intet ved sagen. Derfor har han altså nu bedt Effektivt Landbrug om hjælp til at opklare reglerne på området.

 

Må ikke kunne falde af

I den forbindelse har vi spurgt den tidligere mangeårige formand for landbrugets brancheorganisationers Færdselsgruppe, Mogens Kjeldal, der, efter 33 år i DM&E, sidste år stoppede, og i dag driver sin egen selvstændige rådgivningsvirksomhed.

Og svaret fra eksperten er klart. Der er ikke krav om stropper, når det kommer til halmtransporter. Der lyder dog et kæmpestort »men«:

- Lovgivningen er meget enkel på det punkt her. Læsset må ikke kunne falde af. Det er det, som der står. Så kan man så selv tænke på, hvad man kan gøre for, at det ikke falder af, og der har vi jo så stropper, som vi har kendt igennem mange år, siger Mogens Kjeldal, der fortæller, at hvis man vil være helt sikker på ikke at bryde Færdselsloven, så skal der altså stropper omkring alle halmballerne på et læs.

- Alternativet er så, at man bygger noget hydraulisk på. Der er kommet vogne for en cirka tre år siden, og i dag har stort set alle vognfabrikanter et eller andet system – enten i siderne som man klapper op eller i toppen, som man trykker ned – der sikrer, at læsset ikke falder af, siger Mogens Kjeldal.

 

Net eller presenning ikke nævnt

Flere af aftagerne af halm har længe haft et krav, om at der skal bruges net under transport. Men i selve loven står der dog heller ikke noget om, at der skal være net eller presenning for at undgå, at halmen støver.

- Men du må ifølge loven ikke udsætte nogle for støv eller andre påvirkninger, som er til gene. Så her er det en vurderingssag. Der står ingen steder, at der skal være net, og for eksempel på Fyn, lykkedes det (sidste år med Fynsværket, red.) at få lavet en aftale, så man fraveg kravet om net.

- Men det er en vurderingssag. Netop i år bliver lagrene for halm jo ryddet. Alt bliver solgt ud, og hvis du har noget halm, som har stået inde i en lade, og der har været mus og rotter, og det er blevet lidt gammelt, så kan sådan noget nemt give noget spild på vejen, og så skal man jo lægge noget over, siger Mogens Kjeldal.

 

Kan ikke genkende generelt problem

Adspurgt om Mogens Kjeldal mener, at der er et problem med, at for mange transportører ikke sikrer halmen forsvarligt, lyder det dog klart afvisende:

- Jeg ser ikke nogle, der ikke har stropperne med, siger han.

Det står der i loven

Det er Færdselslovens §82 stk 3, som man skal hive frem, når man skal beskrive halmleverandørens ansvar at sikre halmen.

I den står der:

»Gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj.«

Læs også