Nye regler for oplagring af halm

Grænsen for hvornår et oplag af halm bestående af en eller flere stakke i det fri er omfattet af Beredskabsstyrelsens regler, er hævet til 1.000 kubikmeter. Det svarer til ca 250 bigballer eller 360 midiballer.

Størrelsen på det enkelte oplag er begrænset til 5000 m3 (1250 bigballer eller 1800 midi baller).

Beredskabsstyrelsen fremhæver, at bestemmelserne i de nye tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer i høj grad består af funktionskrav (overordnede krav), der beskriver hensynet bag bestemmelsen. Grunden til at der i højere grad lægges vægt på funktionskrav, skyldes især at man ønsker at give plads til individuelle og innovative løsninger, som passer til lokale forhold og virksomheder.

Beredskabsstyrelsen skærper på visse områder reglerne for halm opbevaret i stakke. Det skyldes både, at der kan være fare for flyveild, som kræver større afstand, hvis stakken brænder, men også at der kan være risiko for selvantændelse, og derfor skal der løbende foretages temperaturkontrol af lageret.

Læs også