Lidt højere jordpris i årets andet kvartal

Jordprisen steg i årets andet kvartal steg med 6.000 kroner pr. hektar, svarende til fire procent. Det oplyser det finansielle rådgivningsselskab Agrocura, efter at have omregnet nye tal fra Danmarks Statistik til priser, der dækker frie handler over 15 hektar inklusiv bygninger, eksklusiv løsøre.

Jordprisen stiger til 152.500 kroner pr. hektar.

- De højeste priser findes fortsat i Vest- og Sydsjælland (inklusiv Lolland Falster) på 205.500 kroner pr. hektar. De laveste priser er i Vestjylland på 117.000 kroner pr. hektar, skriver Agrocura på sin hjemmeside.

Der er blevet omsat 9.620 hektar i andet kvartal 2019, og det giver en omsætningshastighed på cirka 68 år, hvilket fortsat er det dobbelte af, hvad den historiske omsætningshastighed er.

- Set i forhold til bedre indtjening i landbrugserhvervet fornemmer vi en stigende aktivitet i andet halvår 2019 på handel med landbrugsejendomme, skriver Agrocura, der forventer, at jordprisen vil stige fremover.

- Det er vores forventning, at penge fra indlån og obligationer søger mod ejendomsmarkedet generelt. Det vil sammen med lave renter presse ejendomspriserne opad de kommende 8-15 år. Samtidigt falder afkast på ejendomme/jord, idet alternativet er negative renter i banken eller negative renterer på obligationer, skriver Agrocura. 

Se mere om jordprisudviklingen på Agrocura.dk. 

Læs også