Hestens ejerskifte skal registreres

Man skal huske sælgererklæringen, hvis hesten får ny ejer, påpeges det fra Seges Heste.

Siden den 1. januar 2010 har det været lovpligtigt at registrere ejerskifte på heste, og det er købers ansvar, at omregistreringen finder sted inden for en frist på 30 dage fra handlen er indgået.

Ud over den rent lovpligtige del, anvendes ejeroplysningerne også i forbindelse med for eksempel tilmeldelse til kåringer og kommunikation i forbindelse med reproduktion, lige som Dansk Ride Forbund kræver opdateret ejerregistrering i forbindelse med registrering af konkurrenceheste. Det minder Seges Heste om på Landbrugsinfo.dk.

Opdatering af ejerforhold

Der er forskellige forhold, der gør sig gældende, når ejerforholdet på hesten skal opdateres.

Heste med pas/stamtavle udstedt af Seges Heste (dog ikke islændere) gælder, at sælgererklæring indsendes, underskrevet af køber og sælger, sammen med den originale stamtavle, hvis hestepas ikke er udstedt.

Hvor hestepas er udstedt, indsendes originalt ejercertifikat med sælgers underskrift. Hvis sælger ikke har underskrevet på certifikatet, vedlægges sælgererklæring eller kopi af købekontrakt, underskrevet af køber og sælger.

Er der tale om en islænder, OX-araber, trav- eller galophest skal hesten ejerskiftes hos de respektive avlsforbund. Hvis hesten starter stævner under DRF eller indgår i avlen i forbund, der stambogsfører hos Seges Heste, sendes dokumentation for ejerskiftet efterfølgende hertil. Registreringen sker uden beregning.

Heste fra udlandet

For heste med udenlandske pas/stamtavler kan ejerforhold opdateres på to måder:

1. Enten ejerregistreres hesten hos Seges Heste. De originale papirer indsendes sammen med dokumentation for ejerskab. Der udskrives en bekræftelse på de registrerede ejerforhold, der returneres sammen med de originale papirer samt kvittering for betaling af ejerskifte.

2. Alternativt ejerskiftes hesten hos det forbund i udlandet, der har udstedt hestens papirer. Herefter fremsendes dokumentation for ejerskiftet (kopi af de relevante sider i pas/ejercertifikat) til Seges, Heste, som opdaterer hestedatabasen. Opdateringen sker uden beregning under forudsætning af, at hesten allerede er oprettet i hestedatabasen.

Læs mere om ejerskifte og find priser for registrering af ejerskifte for heste på Landbrugsinfo.dk.

Læs også