Registrér hestene i CHR inden udgangen af marts

Det er nu muligt at registrere de enkelte heste i en hestebesætning i CHR-registeret. Ifølge Seges Heste skal det ske senest den 31. marts.

Alle steder, der holder heste, skal registrere sig digitalt i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Det oplyser Fødevarestyrelsen og Seges Heste.

Kravet om registrering i CHR sker som en del af EU’s dyresundhedslov, der indeholder regler for forebyggelse og bekæmpelse af alvorlige dyresygdomme i EU, blandt andet hos heste.

Registrering af steder, hvor heste opholder sig, er et vigtigt redskab i tilfælde af udbrud af anmeldepligtige hestesygdomme. Disse sygdomme skal bekæmpes hurtigt af hensyn til dyrenes velfærd og hestebranchen, da udbrud af alvorlige sygdomme hos heste vil begrænse muligheden for at flytte heste mellem EU-lande og bremse udviklingen af hestesporten. 

Registrering inden 31. marts

Det er den ansvarlige for hesteholdet, der skal foretage registreringen af hestene og ikke de enkelte hesteejere på et opstaldningssted. Registreringen skal være foretaget senest den 31. marts 2023 og skal ske via Fødevarestyrelsens app CHR, der kan hentes i App Store/Google Play.

Kun heste, der opholder sig i et hestehold i mere end 30 dage, skal knyttes til hesteholdet.

Der er dog enkelte undtagelser, hvor opholdet kan være længere. Det gælder for eksempel heste, der deltager i konkurrencer, væddeløb, opvisninger/skuer, træning eller trækdyrs-aktiviteter og hopper der opstaldes til avl. De skal først registreres efter 90 dages ophold.

For hingste, der opstaldes til avl, gælder det, at der ikke skal registreres i hele avlssæsonen.

Data fra hestedatabasen

Når man har oprettet en besætning og skal registrere de enkelte heste, trækkes data på hestene fra hestedatabasen hos Seges.

I hestedatabasen er samlet data fra Seges, Dansk Islandshesteforening, Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund. Din hest skal derfor være registreret et af disse steder som opholdende sig i Danmark for, at den kan fremsøges i CHR.

Passene på danskfødte heste, der får udstedt pas hos en anden, godkendt pasudsteder, skal fremadrettet sendes af pasudsteder til Seges eller, hvor det er relevant i forhold til hestens race, til DI, DTC eller Dansk Galop, som varetager registrering af hesten i CHR og derefter udleverer passet til hestens ejer.

Ejerne af importerede heste skal også fremadrettet selv sørge for at registrere hestene i Danmark.

Nye frister for registrering

Med de nye CHR-regler følger også ændrede frister for en række registreringer.

Fremadrettet skal blandt andet følgende registreringer foretages efter senest syv dage:

● Ejerskifte

● Udelukkelse fra konsum (foretages af dyrlægen i forbindelse med medicinering)

● Afmelding af en død hest

Når Seges får indberetning om sådanne ændringer indberettes disse direkte til CHR, såfremt hesten allerede er registreret i CHR.

Fremadrettet vil Seges tillige bede om CPR-numre i forbindelse med registrering af ejerskab, da det er et krav, at disse data overføres til CHR.

Find meget mere om de nye regler og vejledning til registrering på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Læs også