Ændringer i registrering af hestehold: Fødevarestyrelsen har konkretiseret reglerne

Den 28. januar opdaterede Fødevarestyrelsen vejledningen for registrering af heste i forbindelse med kortere flytninger, da der har været uklarhed om tolkning af reglerne. Der er altså ikke tale om nye krav, men en konkretisering af de nuværende, oplyser Dansk Ride Forbund.

Alle steder, der holder heste, skal registrere sig digitalt i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Kravet om registrering i CHR sker som en del af EU’s dyresundhedslov, der indeholder regler for forebyggelse og bekæmpelse af alvorlige dyresygdomme i EU, blandt andet hos heste.

Det er den ansvarlige for hesteholdet, der skal foretage registreringen af hestene og ikke de enkelte hesteejere på et opstaldningssted. Registreringen skal være foretaget senest den 31. marts 2023 og skal ske via Fødevarestyrelsens app CHR, der kan hentes i App Store/Google Play.

Kravene er konkretiseret

Det har skabt en del uklarhed om hvordan reglerne skal tolkes og derfor har Fødevarestyrelsen sidst i januar, konkretiseret kravene.

Konkretiseringen af kravene til registrering af heste betyder at:

Den ansvarlige for et hestehold skal føre fortegnelser over de flytninger, der ikke er omfattet af kravet om registrering i det Central Husdyrbrugsregister (CHR). Det vil sige, at det nu inkluderer de ikke-permanente flytninger uden bundgrænse. Sådan skrive Dansk Ride Forbund.

Ikke-permanente flytninger kan for eksempel være ved deltagelse i konkurrencer og dyrskue, benyttelse af faciliteter udover det sted, hvor hesten står opstaldet og lignende. Det gælder altså så snart, en hest opholder sig i et andet hestehold.

Der er ikke nogen krav til udformningen af disse lister, skriver Dansk Ride Forbund, så de kan føres, som den enkelte finder det lettest. Fortegnelserne skal opbevares i 3 år og kunne fremvises ved kontrolbesøg eller i forbindelse med smitteopsporing. Der skal fremgå registreringsnummer eller chipnummer for den pågældende hest, dato for flytning, samt CHR-nummer på det hestehold, hesten er flyttet til eller fra.

Fødevarestyrelsen har lavet skabeloner til brug for listerne, som frit kan benyttes.

Man kan læse mere om registrering af heste og hestehold i CHR på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Læs også