Elevskolehestenes forhold skal kortlægges

Dansk Ride Forbund er blevet bevilliget økonomisk støtte fra QATO Fonden. Bevillingen skal benyttes til at kortlægge nuværende forhold for elevskoleheste og analysere områder, som kan forbedres - herunder også en prioritering af indsatser og ressourcegrundlag.

QATO Fonden arbejder for at fremme dyrevelfærd, og netop det er omdrejningspunktet for det kommende projekt hos DRF. Projektet laves i et samarbejde mellem DRF, DRFs veterinærkonsulent, Mette Uldahl, og seniorforsker Janne Winther Christensen, Århus Universitet. Gennem undersøgelser, interviews og fysisk dataindsamling skal projektet kortlægge velfærdsmæssigt forbedringspotentiale hos elevskoleheste i rideklubber under rideforbundet.

Projektet skal give viden om, hvad der giver den bedste trivsel for elevskoleheste i forhold til deres samlede livsbetingelser, herunder også når de interagerer med elever. Projektet vil samtidig arbejde med at give de mennesker, der har med hestene at gøre, kendskab til, og viden om heste generelt, hestens adfærd og behov gennem viden og empatisk tilknytning.

Dansk Ride Forbund oplyser på deres hjemmeside, at projektet løber fra den 1. maj 2023 til den 31. december 2025.

Læs også