Heste som økologiske produktionsdyr

Alle heste kan holdes under reglerne for »selskabsdyr« på økologiske bedrifter. Det oplyser Innovationscenter for Økologisk Landbrug og påpeger samtidig, at den tidligere »Hesteordning« er ophørt.

- Heste er som udgangspunkt omfattet af de generelle regler for økologiske dyrehold. Du kan derfor vælge at omlægge dit hestehold til økologisk produktion og skal så overholde alle regler for fodring, staldforhold, indsættelse af dyr, behandling af syge dyr m.v., fortæller Birgit Ingvorsen, chefkonsulent.

Heste som selskabsdyr

Alle heste kan – uanset antal – holdes som selskabsdyr på økologiske bedrifter. Det omfatter også eventuelt opstaldede heste fra andre bedrifter/personer.

Hestene kan fodres med konventionelt foder – også grovfoder. Gødningen regnes som konventionel, og mængden af gødning har betydning for, hvor stort et areal, der skal være til rådighed til udbringning. Heste, der holdes som selskabsdyr, må afgræsse økologiske marker året rundt, uanset hvem, der ejer hestene. De må også gå i en fold med andre økologiske eller ikke-økologiske dyr.

Koldt og vådt vejr

- Går hestene ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden – fra den 1. december til 1. marts eller i vinterlignende vejr – skal de enten have fri adgang til stald hele døgnet eller adgang til læskur, så de i perioder med koldt og vådt vejr har mulighed for at holde sig tørre. Det gælder for alle heste, som går ude om vinteren – uanset om de er ikke-økologiske eller økologiske, forklarer Birgit Ingvorsen.

Dyr, der skal gå ude i vinterperioden eller under vinterlignende vejr, skal være forberedt på det. Det betyder, at dyrene skal have udviklet et kraftigt og tæt hårlag, være i godt huld og have foder, så de opretholder det gode huld.

De græsarealer, som dyrene går på, skal være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som ikke er trådt op. Dyrene skal have adgang til friskt, frostfrit drikkevand.

Fravigelser fra regler

For racerne islandsheste, konik-heste, przewalski-heste, exmoor ponyer og shetlandsponyer (7/8-rene racedyr) kan kravet om adgang til læskur eller bygning, under visse forudsætninger, fraviges.

- Det forudsætter, at hestene holdes på meget store arealer, hvor de naturlige forhold som tæt bevoksning, lavninger eller lignende yder hestene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør. Der skal findes et tørt, strøet lejeareal med en veldrænet bund som for eksempel et tykt lag grannåle, understreger chefkonsulenten.

Læs også