Tilfredshed fra frøhøstens begyndelse

Frøhøsten har nu i nogle uger været i gang ved især de kystnære områder på Fyn og øerne, og foreløbig har avlskonsulent Vera Jacobsen, DLF, kunnet spore tilfredshed hos høstfolket.

- Alt i alt har vi et normalår. Både når det gælder høsttidspunktet, og når vi kigger på de estimerede udbytter. - For hvad angår udbytter, så ved vi jo reelt ikke noget endnu.

Avlskonsulent Vera Jacobsen, DLF, har i øjeblikket et af årets travleste perioder i marken. Det er nu, at frøavlerne har behov for vejledning og sparring i forhold til rette høst og/eller skårlægningstidspunkt, ligesom der under selve høsten vurderes på frøkvaliteten, som kommer ud af mejetærskeren, og hvorvidt halmen er tærsket helt ren.

- Foreløbig oplever jeg tilfredshed med kvalitet og udbytter, når jeg kommer rundt, lyder det fra konsulenten, da hun fanges i farten på en af de høsttravle dage.

Skårlægning i hård vind

Høsten af bakkesvingel og engrapgræs startede allerede op i begyndelsen af juli, og ligesom den rette tid for skårlægning af hundegræs oprandt, faldt det sammen med op til flere blæsende dage.

- Det var da ret uheldigt med sammenfaldet af det hårde vejr, lige da det var tiden for skårlægning. Heldigvis står de fleste marker med strandsvingel til at kunne høstes direkte fra ca. den 20. juli og frem, forklarer Vera Jacobsen, der vurderer, at blæsten naturligvis kan betyde lidt i de spildsomme arter, men at det oftest blot vil være de lette frø der falder af.

Is i maven

Når det kommer til høsten af rødsvingel, der i de tidlige sorter startede omkring den 10. juli, gælder det ifølge avlskonsulenten om at have is i maven, hvis man vil undgå en masse arbejde på lageret.

- Vandprocenten skal helst under de 15 procent, når der høstes, og frøet skal tørres ned til under de 11 procent, forklarer Vera Jacobsen, der oplever, at det er lidt med forskel, hvordan frøavlerne tager højde for vandprocenten.

I de senere år har DLF haft problemer med holdbarheden af spireevnen i frøpartier af rødsvingel, bakkesvingel og engsvingel. For at finde årsagen til dette, har de analyseret de pågældende partier, og har her fundet en sammenhæng, der viser, at frøpartierne med det største fald i spireevnen også er de partier, der havde det højeste vandindhold i efteråret.

DLF meddeler derfor i deres FrøavlsINFO, at de har besluttet at sænke grænsen i de tre arter, rødsvingel, bakkesvingel og engsvingel, så frøet skal tørres ned til under 12 procent i juli/august uanset leveringstidspunktet.

 

Læs også