I år er der sorte aks i hele landet: Hvad pokker er det for noget?

Indenfor de seneste 8-10 dage er der igen i år dukket flere meldinger op om golde og sorte aks i hvedemarker. I år er det bare ikke kun- som sidste år - på Sjælland. Men hvad skyldes det?

Landmand Jakob Rasmussen (tv) ved Slagelse på Vestsjælland undrer sig sammen med sin nabo - planteavlsrådgiver Lars Albrechtsen - over de mange sorte og golde aks i hans Informer-hvedemark til højre. 
- Den er sået 10 dage før mine øvrige Informer-hvedemarker, hvor der ingen sorte aks er, fortæller han. Fotos: Jørgen P. Jensen Ved nærmere eftersyn finder man måske mellem fem til to procent sorte - typisk opretstående aks - hvor der stort set ingen kerner er. Her i Jakob Rasmussen Informer-hvede, sået den 7. september sidste år. Lars Albrechtsen viser en enkelt hvedeplante. Typisk har hvedeplanterne dødsdømt ét til to strå, mens de øvrige er kraftige og med højt udbytte. Hvorfor gør hveden det i nogle marker og ikke i andre med samme sort og behandling, spørger han. Så få, små og skrumpne er hvedekernerne i de sorte aks. Lars Rasmussen driver 270 hektar syd for Slagelse med frøgræs, vinterraps, vårbyg og vinterhvede. - Al min hvede er sorten Informer, men kun denne tidligt såede mark har disse mange sorte, golde aks, fortæller han. Jakob Rasmussen har tirsdag middag lige parkeret sin mejetærsker for at hente en kilderem. 
- Jeg er næsten færdig med at høste, fortæller han. Vårbyggen har givet 9 t/ha, rapsen 5 t/ha, og nu kører jeg i hveden med nok 10 t/ha. Det er virkelig godt. Planteavlsrådgiver Lars Abrechtsen, Albrecht-Agro, er tirsdag i fuld gang med at høste sine mange matrix-forsøg med vinterhvede. 
- Min mangeårige Dronningborg kører stadig perfekt til høst af forsøgsparceller, siger han. Lars Albrechtsen har et stort areal med sortsafprøvning af forskellige hvedesorter. - De sorte, golde aks forekommer stort set i alle sorter, fastslår han. Igen i år forekommer der overraskende mange sorte, golde og typisk opretstående hvedeaks, der sænker udbyttet i de ramte marker med fra få procent til op mellem 5-10 procent. Hvorfor ser vi nu disse sorte og golde aks i hvedemarker, spørger Lars Albrechtsen. De var sidste år mest på Sjælland og blev opfattet som en 10-års hændelse. Men nu er de der igen og over hele landet. Foto: Jørgen P. Jensen

Det er et mysterium med mange ubekendte.

Nu er der indenfor de seneste 8-10 dage igen meldinger om sorte, golde aks i hvedemarker fra hele landet. Ligesom sidste år hvor det helt primært var på Sjælland.

- Jeg synes, det er meget mærkeligt. Er det en udsædsbåren sygdom, eller noget der ligger latent i jorden, spørger planteavlskonsulent Lars Albrechtsen fra Albrecht-Agro.

- Sidste år var sorte hvedeaks stort set kun på Sjælland. Men nu ses de ligeligt fordelt over hele landet.

Vil du læse mere?

Prøv 30 dage for 30 kr.

Dette indhold er forbeholdt vores abonnenter, men du kan få adgang på få minutter, med online abonnement.

Allerede abonnent?

Læs også