Stort fald i forrådnelse: Markant forbedring af veterinær sikkerhed

Mængden af anmærkninger for grise og kvæg i forrådnelse er faldet drastisk, hvilket øger erhvervets veterinære sikkerhed. Daka SecAnim oplever, at det sker som følge af, at landmændenes afhentningspladser er bedre indrettet og vedligeholdt, mens tilmelding til afhentning foregår hurtigere end tidligere.

Daka SecAnim har i de senere år eksekveret en strategisk indsats for at få forbedret afhentningspladserne for døde dyr ude i det danske land. Indsatsen er kulmineret i de nye standarder fra DANISH-ordningen – og den kombinerede indsats har vist sig at være det hele værd, oplyser Daka SecAnim i en pressemeddelelse.

De peger på, at tallene taler for sig selv: Anmærkninger vedrørende fordærvelse af både døde grise og køer er mere end halveret fra 2022 til 2023. Både indenfor svin og kvæg.

Det viser en opgørelse, som Daka SecAnim selv har foretaget.

- Den effektive håndtering af døde dyr på bedriften er med til at bidrage til den danske fødevaresikkerhed, landbrugets image og erhvervets eksportmuligheder. Derfor holder vi løbende øje med beskaffenheden af de dyr, vi indsamler, forklarer kommunikations- & marketingchef ved Daka Søren Mohr Jensen.

- Dakas eksistensberettigelse ligger i, at vi sikrer et højt niveau af veterinær sikkerhed. Vores indsats i forhold til korrekt indrettede afhentningspladser har været et led i at minimere risikoen for smittespredning et led længere ude end der, hvor vi selv har direkte indflydelse, forklarer han og understreger:

- Effektiv håndtering af de døde dyr på bedriften er det første forsvar mod smittespredning. Landmændene kan derfor være stolte af, at antallet af anmærkninger er faldet så drastisk.

Tiltag har tydelig effekt

Indsatsen fra Daka SecAnim er sket gennem en kontinuerlig kommunikationsindsats om optimering af afhentningsforhold, udvikling af undervisningsmateriale i håndtering til landmændene samt forbedrede tilmeldingsmuligheder.

Afhentningspladserne er mange steder nu forbedret, og materiellet er godt vedligeholdt.

- Det er en markant forbedring og en glæde, at vi må udstede så få anmærkninger sammenlignet med året før. Vi ser en tydelig effekt af de tiltag, som vi har taget sammen med landmændene – samt et øget fokus på området i landbrugenes management på hver enkelte bedrift, siger Søren Mohr Jensen.

I 2023 indførte Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris nye krav ved kontrollen af afhentningspladserne for at sikre, at de lever op til retningslinjerne og standardkravene i henhold til DANISH produktstandarden.

Veterinærsikkerhed på daglig basis

I en virkelighed med truende Afrikansk svinepest, fugleinfluenza og salmonella er Daka Secanim som altid meget opmærksom på håndteringen af veterinære sikkerhed, som de danske fødevareproducenter er kendte for i de internationale eksportmarkeder.

Daka SecAnim har derfor analyseret på egne tal for afhentning såvel som krisehåndtering for at se, hvor ofte der er behov for ekstra indsatser.

Tallene viser, at Daka SecAnim har udført større beredskabsopgaver, akutte afhentninger eller taget særlige forholdsregler i forbindelse med afhentning på sygdomsramte ejendomme 550 gange i 2023.

- At Daka relativt ofte rykker ud til den type opgaver for at minimere smitterisikoen, vidner om, at vores fælles veterinære sikkerhed tages alvorligt, fastslår Søren Mohr Jensen og fortsætter:

- Vi står klar 24/7, for det er mere relevant end nogensinde, at vi bibeholder det gode forhold til vores eksportmarkeder, og det sker blandt andet gennem vores sikre håndtering af biprodukter fra den animalske produktion.

Effektiv håndtering af de døde dyr på bedriften er det første forsvar mod smittespredning

Søren Mohr Jensen, kommunikations- & marketingchef, Daka

Læs også