Sagsbehandlingstider for husdyr er steget

På baggrund af stigende sagsbehandlingstider inviterer Miljøstyrelsen til et webinar 7. juni for at øge vidensdeling på husdyrområdet, skriver Miljøstyrelsen.

Kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid for husdyrsager i 2022 er nemlig steget i forhold til 2021.

I 2022 afgjorde kommunerne 804 sager om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til husdyrbrug efter den nuværende husdyrbruglov. Sagsbehandlingstiden er opgjort til 5,4 måneder som gennemsnit af nettosagsbehandlingstid for alle sagstyper og alle kommuner, hvilket er en stigning fra 4,9 måneder sidste år.

For de store husdyrbrug afgjort efter § 16 a, stk. 1 og 2 er der ikke en fast tidsfrist, men den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget fra et gennemsnit på 5,7 måneder til 7,3 måneder i 2022.

Miljøtilladelser efter husdyrbruglovens § 16 b er den eneste undtagelse, da der her er sket et fald fra 4,2 til 4,0 måneder.

Læs også