Ulvezone bliver større

Efter flere angreb fra ulve på husdyr har Miljøstyrelsen besluttet at udvide det gældende område, hvor husdyrejere kan få tilskud til ulvesikre hegn samt erstatning for ulveangreb indenfor de sikrede hegn.

2020 var det mest blodige, hvis man ser på antallet af ulveangreb på husdyr. Sidste år blev der ifølge en rapport fra Vildtforvaltningsrådet nedlagt 242 husdyr, primært får og lam ved 43 bekræftede ulveangreb, hvilket var rekord i den tid, man har opgjort antallet af husdyrdrab og inkluderet angreb fra ulve.

Og tendensen er fortsat i 2021, hvor de cirka ti ulve, der har etableret sig i Danmark, har været et træls bekendtskab for flere husdyravlere, primært i den vestlige del af Midtjylland.

Og det får nu konsekvenser, da Miljøstyrelsen har udvidet mulighederne for at få tilskud til ulvesikre hegn og som noget nyt nu også til alarmer, som kan advare om fejl på hegnet.

Tilskudsordningen kommer til at gælde i et område af Vestjylland på størrelse med Lolland-Falster – cirka 1.730 kvadratkilometer. Det nye ulveområde strækker sig fra Søndervig i syd til Thyborøn i nord og mod øst helt ind til Videbæk, Aulum og Holstebro.

Udvidelsen betyder, at husdyrejere kan søge om erstatning, vel og mærke hvis de oplever angreb på ulve på deres dyr bag godkendte hegn, der er sikret med strøm.

Flere stedfaste ulve

I 2017 blev Danmarks første ulveområde udpeget ved Ulfborg i Vestjylland, hvor landmænd fik mulighed for at søge tilskud til ulvesikre hegn inden for et afgrænset område. To år senere oprettede Miljøstyrelsen endnu et ulveområde i Midtjylland sydvest for Silkeborg.

Den nye udvidelse af det vestjyske ulveområde skyldes, at ulvene fra Ulfborg-reviret fra tid til anden har angrebet får uden for det oprindelige ulveområde, og mindst én ulv har ved flere lejligheder angrebet får omkring Klosterheden Plantage.

Derfor etablerer Miljøstyrelsen nu ét samlet vestjysk ulveområde, som rummer ulvene fra både Ulfborg-reviret og Klosterheden-reviret. 

Alle husdyrholdere med mindre husdyr i et af de to ulveområder kan søge tilskud til at etablere ulvesikre hegn for at beskytte dyrene mod angreb. Tilskuddet dækker udgifter til materialer og opsætning, og er på op til 15 kroner pr. meter hegn. Landmændene kan desuden få tilskud til spændingsgiveren, som skal sørge for strøm i hegnet.

SMS-besked om fejl på hegn

Endelig bliver der som noget nyt indført et tilskud til hegnsalarmer. Det er apparater, som kan sættes fast på de ulvesikrede hegn og sende en alarm via en SMS, hvis spændingen i hegnet pludselig falder.

Spændingsfald kan skyldes, at højt græs aflader hegnet, eller at dyr har revet hegnet ned. Ved hurtigt at få besked kan dyrenes ejer få udbedret skaden med det samme, så dyrene sikres bedst muligt.

Læs også