Minister vil forlænge udenlandske praktikanters ophold

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye er klar til at forlænge udenlandske praktikanters ophold fra 12 til 18 måneder, hvis han kan skaffe flertal for at ændre udlændingeloven i overensstemmelse med en aftale mellem 3F, GLS-A og Landbrug & Fødevarer.

- Jeg ønsker at imødekomme landbrugets ønske om, at opholdslængden for udenlandske praktikanter snarest muligt forlænges til 18 måneder.

Sådan lyder det i et brev, som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har sendt til Folketingets udlændingeordførere.

Ministerens betingelse for at forlænge perioden er, skriver han i brevet, »at der allerede nu udtrykkes opbakning fra et flertal i Folketinget« til nogle ændringer af udlændingeloven, der er nødvendige som følge af en aftale, som regeringen indgik den 14. oktober sidste år med 3F, GLS-A og Landbrug & Fødevarer.

Flere elementer

Aftalen, der har til hensigt at forbedre ordningen for udenlandske praktikanter på det grønne område, forudsætter ændringer af udlændingeloven, som ministeren vil fremsætte forslag til »i indeværende samling«.

Det drejer sig om forslag om, at en praktikantopholdstilladelse inden for det grønne område fremadrettet – hvis der er væsentlig mangel på elevpladser – skal betinges af, at praktikstedet underskriver en erklæring om at have ansat eller søgt elever under erhvervsuddannelse.

Det er blandt andet hensigten – i overensstemmelse med aftalen – at fastsætte regler om, at der er væsentlig mangel på praktikpladser, hvis der er flere end fem procent af eleverne under erhvervsuddannelse inden for branchen, som ikke har en elevplads eller er i skolepraktik efter 2. grundforløb.

Kan træde i kraft medio 2022

Det kommende lovforslag vil også indeholde forslag, der skal styrke tilsynet med udenlandske praktikanter på det grønne område.

- Lovforslaget vil ligeledes indeholde forslag om, at der i udlændingeloven indføres hjemmel til, at en tvistighed mellem en udenlandsk praktikant inden for det grønne område og vedkommendes praktiksted skal kunne indbringes for det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser, der skal søge at tilvejebringe forlig, skriver Mattias Tesfaye i brevet til ordførerne.

Det er ministerens forventning, at lovforslaget vedrørende ændringer af praktikantordningen kan træde i kraft medio 2022.

 

Læs også