Krydsoverensstemmelse og kontrolbesøg

Der er stadig grund til at passe på, når kontrollen ruller ind.

I den gældende bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse er opregnet cirka 100 forskellige krav til miljø, sundhed, dyrevelfærd og meget andet, som skal være opfyldt for at få udbetalt støtte eller tilskud uden reduktion.

Det siger sig selv, at vi skal overholde gældende regler til punkt og prikke – også selv om nogle regler er ufatteligt indviklede og meget forekommer heller ikke hverken logisk eller fagligt velbegrundet.

Når bilerne med kontrollen – ofte ledsaget af politiet – ruller ind på gårdspladsen en tidlig morgenstund, er det dog godt at vide, hvordan man skal forholde sig. Vi har endda eksempler på, at pressen – TV – er inviteret med på slæb af myndighederne; hvilket er stærkt utiltalende.

Partshøring og klage

For det første: Man har ret til at være repræsenteret af en rådgiver. Ring derfor efter advokat eller konsulent med det samme. Kontrollen skal dog ikke afvente, at rådgiveren kommer til stede, inden de går i gang.

Dernæst: Man ikke har pligt til at udtale sig eller svare på spørgsmål, men man har krav på at vide, hvorfor man kontrolleres. Man har aktindsigt, og der gælder de almindelige regler om partshøring og klage. Man skal have oplyst, om der kontrolleres på grund af en konkret klage.

Derfor: Sig så lidt som muligt, også selv om man har en brændende lyst til at forklare sig om alt muligt. Lad være med at underskrive noget som helst, og hvis det ikke kan undgås, så skriv ovenover dit navn »For modtagelsen kvitteres« – så kan det ikke efterfølgende tages som andet end en kvittering for, at du har modtaget papirerne.

Adgang til stuehuset

Man kan næppe nægte adgang til privaten – gårdens kontor er jo ofte i stuehuset, og kontrollen er desværre heller ikke begrænset til kontoret. Det gælder dog især ved ransagning af private rum, at kontrollen ikke må gå ud over, hvad der er rimeligt.

Jeg kender eksempler på, at børneværelser og legehuse er blevet endevendt, og det forekommer urimeligt og krænkende, medmindre der er en helt konkret mistanke.

Skal man udlevere papirer, bilag … og computer?

Ofte vil man blive stillet over for et krav om at udlevere papirer, og det kan man formentlig ikke nægte. Mit råd er at forlange en helt specifik kvittering på, hvad der udleveres.

Hvis man stilles over for et krav om udlevering af en PC (hvor der også ofte kan findes private oplysninger), bør dette nægtes, hvis der i stedet kan printes ud, kopieres filer eller brændes kopi af relevante filer på en CD.

Der må formentlig gerne tages billeder til brug for kontrolrapporten, men personer på bedriften må ikke fotograferes.

Husk endeligt at der på stedet skal udleveres en kontrolrapport som dokumentation for, hvad der er sket under kontrolbesøget. Lad være med at skrive under på andet end en kvittering for modtagelsen.

Læs også