Find de bedste løsninger for ukrainerne hos jer

3F Den Grønne Gruppe og arbejdsgiverorganisationen GLS-A har drøftet den aktuelle situation i Ukraine og konsekvenserne heraf for ukrainske statsborgere, som er ansat i landbrug og gartnerier i Danmark.

Parterne opfordrer til, at virksomheder og ukrainske medarbejdere finder de bedst mulige løsninger.

Ukrainske statsborgere i ansættelsesforhold som fodermestre/driftsledere eller praktikanter som ønsker at rejse hjem til Ukraine, opfordres til, så tidligt som muligt, at gå i dialog med deres arbejdsgiver med henblik på at finde en løsning, der er god for begge parter. Det kan bl.a. omfatte fleksibilitet i forhold til overholdelse af opsigelsesvarsel.

Derudover opfordres det til, at praktikanter, hvis praktikophold udløber og som ikke har mulighed for at rejse hjem til Ukraine, kan opnå en midlertidig forlængelse af deres praktikophold. Derudover vil 3F Den Grønne Gruppe og GLS-A arbejde for, at ukrainske flygtninge, som måtte komme til Danmark, hurtigst muligt kan komme i beskæftigelse på overenskomstmæssige vilkår, bl.a. i landbrug og gartneri.

Læs også