Danmark ligger top tre i regnskovsfældning: Ny alliance vil bekæmpe afskovning i Brasilien

WWF Verdensnaturfonden, Etisk Handel Danmark og Udenrigsministeriet søsætter et nyt innovativt partnerskab for at fremme bæredygtig sojaproduktion i Brasilien. Ambitionen er at bidrage til en bæredygtig transformation af hele sojamarkedet i samarbejde med danske virksomheder, samlet i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja.

Danmark ligger på en top tre over lande i EU, der – målt pr. indbygger – sætter det største fodaftryk, når det kommer til afskovning. Det skyldes primært Danmarks årlige import af cirka 1,7 millioner tons soja til dyrefoder.

Det bør der gøres mere ved, mener både NGO’er, regeringen og en række danske virksomheder, der netop derfor er samlet i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Derfor har WWF Verdensnaturfonden, Etisk Handel Danmark og Udenrigsministeriet inviteret en række af Danmarks største sojaforbrugere med i et ambitiøst partnerskab om at fremme bæredygtig sojaproduktion i Brasilien.

Partnerskabet, som er finansieret af Udenrigsministeriet, har som mål, at Danmarks sojaimport ikke længere bidrager til afskovning og ødelæggelse af andet natur eller til overtrædelser af menneskerettigheder i de lokalsamfund, hvor produktionen foregår. På den måde kan Danmark være med til at fremme bæredygtig sojaproduktion i Brasilien og bidrage positivt til den nødvendige transformation af den globale værdikæde for soja.

Lagrer CO2

Afskovning i Brasilien har de seneste år sat den ene rekord efter den anden. Tabet af verdens skove og anden natur er både en trussel mod naturen og klimaet. Skove og andre økosystemer, herunder Cerradoen i Brasilien, hvor projektet med bæredygtig sojaproduktion vil finde sted, er nemlig også enestående CO2-lagre. Afskovningen truer derfor også den globale indsats for at mindske effekten af klimaforandringerne.

- Danske virksomheder er storforbrugere af soja, blandt andet fra Brasilien, og en del af den soja er desværre ikke bæredygtig og har afskovning på samvittigheden, siger Bo Øksnebjerg, Generalsekretær i WWF Denmark og fortsætter:

- Vi har i Danmark et ansvar for at gøre værdikæderne reelt ansvarlige og sætte en stopper for, at skoven og andet værdifuld natur forsvinder. Vi glæder os derfor over at kunne sætte gang i dette helt afgørende partnerskab, hvor vi i samarbejde med både danske virksomheder, regeringen, WWF Brasilien og en række organisationer løfter barren for bæredygtig produktion og handel med soja. Ambitionen er, at vi fra dansk side ikke længere bidrager til at ødelægge skov og natur, når vi importerer soja.

Skal støtte virksomheder

I en tid med stigende kompleksitet og udfordringer inden for globale værdikæder, kalder det på samarbejde på tværs af forskellige aktører, sektorer og brancher, hvis det skal lykkes at omstille hele sojasektoren, så den ikke længere bidrager til at rydde verdens skove og værdifuld natur. Samtidig vil en kommende EU-forordning stille skarpere krav til produkter relateret til afskovning, og det er håbet, at partnerskabet kan forberede og støtte danske virksomheder til det.

- Som enkelt virksomhed er det umuligt at sikre, at den soja, der importeres, ikke har tab af skov på samvittigheden. Men når vi går sammen på tværs af aktører og favner hele værdikæden, kan vi skabe reelle forandringer på systemniveau. Derfor er det positivt, at Udenrigsministeriet har valgt at støtte det ambitiøse partnerskabsprojekt »Bæredygtig Soja«, Brasilien, hvor Dansk Alliance for Ansvarlig Soja spiller en helt central rolle som advisory board, siger Nanna Callisen Bang, direktør i Etisk Handel Danmark.

Projektet vil finde sted på Cerradoen i Brasilien, som er et af de største og mest aktive landbrugsknudepunkter i verden og er et hotspot for biodiversitet og er hjemsted for 5 procent af verdens arter. 

 

Handlingsplan mod afskovning

  • Den danske regering fremlagde i 2021 en ny handlingsplan mod afskovning, som skal gøre dansk import af blandt andet soja og palmeolie bæredygtig og afskovningsfri i 2025

  • Danmarks import af sojavarer udgøres hovedsageligt af sojakager, der anvendes som proteinfoder i danske husdyrbesætninger

  • Sojaimport fra Sydamerika, blandt andet fra Chaco i Argentina og Cerrado i Brasilien, er største kilde til det danske afskovningsaftryk. Alene grundet afskovning udleder den soja, vi importerer, ca. 4 mio. tons CO2 om året

  • Dansk Alliance for Ansvarlig Soja er advisory board for projektet og består af følgende medlemmer: Dagrofa, Danish Crown, Rose/HKScan, DLG, Arla, Salling Group, Aldi, Danpo, COOP, Lidl, Rema 1000 og Letz Sushi, samt en række støttemedlemmer herunder Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer; Concito, De Samvirkende Købmænd, Preferred By Nature, IWGIA, Dakofo samt WWF. Etisk Handel Danmark er sekretariat for alliancen

  • Partnerskabet er baseret på best-practice rammer for etiske og afskovningsfrie værdikæder, som defineret i Accountability Framework initiative (AFi)

Læs også