Trist rekord: Bølge af GPS-tyverier rammer danske landmænd

Ubudne gæster er fortsat et problem, som mange landmænd oplever. Nu er der nye tal om antallet af GPS-tyverier fra landmænd, og det er ikke opmuntrende læsning.

Det seneste år har budt på en dediceret bølge af tyverier af værdifuldt GPS-udstyr fra landbrugsmaskiner. I 2022 er antallet af kunder, som Topdanmark har hjulpet efter et GPS-tyveri, mere end firedoblet (plus 341 procent) sammenlignet med det årlige gennemsnit de seneste fem år (2017-2021).

Der er med andre ord sat rekord for omfanget af anmeldelser af GPS-tyverier på et år, og Topdanmark har udbetalt et rekordstort beløb til erstatning af stjålet GPS-udstyr det seneste år.

- Når vi ser på vores skadestal for 2022, bliver en trist udvikling, vi allerede kender fra politirapporterne, desværre bekræftet, nemlig at ekstraordinært mange danske landmænd har fået stjålet deres GPS-udstyr det seneste år, siger Preben Rasmussen, landbrugschef i Topdanmark.

- Der har været rekordmange tyverier, som vidner om, at det er en reel udfordring for branchen, og vi kan se, at tyvene især går efter maskinstationer, hvor der er mange anlæg samlet, siger han.

Allerede sidste forår advarede politiet om den øgede risiko for GPS-tyveri og meddelte, at deres fokus på netop denne type kriminalitet ville blive øget. Siden er meldinger om GPS-tyverier jævnligt dukket op i døgnrapporter fra politikredse i hele landet, især hos Midt- og Vestjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Nordjyllands Politi. 

Det er dyrt og avanceret GPS-udstyr, som ofte koster over 100.000 kroner stykket.

 

Gode råd

Topdanmark har seks gode råd til at undgå GPS-tyveri og udfordringerne efter et tyveri:

•    Afmonter dit GPS-udstyr og lås det inde, når maskinen ikke er i brug.
•    Skulle det være tilfældet, at GPS-udstyret ikke afmonteres, så gør det svært for tyven. Brug robuste, indbrudssikre låse og sørg for, at vinduer i porte er matte, så det ikke er muligt kigge ind.
•    Sæt videoovervågning op på grunde, hvor det er tilladt og skilt tydeligt med det.
•    Lav en sikringspolitik, så det står klart, hvordan køretøjer skal sikres ved arbejdstids ophør – det gælder blandt andet aflåsning af køretøjet samt sikring og aflåsning af bygningerne.
•    Oplys udendørsområder eller installer bevægelsescensor, som tænder for pludselig og kraftig belysning.
•    Husk at tjekke, om der er lavet en digital back-up af den vitale mark- og afgrødedata, der ligger på GPS-udstyret, så det ikke mistes efter et tyveri.

Læs også