Skatteministeriet giver op: L&F får medhold i principsag for medlemmer

Skatteministeriet har opgivet at føre en principsag om kursværdi i forbindelse med skattemæssig succession videre. Det glæder Landbrug & Fødevarer, der har ført sagen.

Få dage før en principiel skattesag, som Landbrug & Fødevarer har ført for to medlemmer, skulle begynde ved Højesteret, har Skatteministeriet smidt håndklædet i ringen.

Ministeriet har taget bekræftende til genmæle. Det betyder i praksis, at man ikke ser grund til at få en dom, og sagen er dermed forbi. Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Det glæder Charlotte Bigum Lynæs, områdedirektør i Jura, Erhvervsjura & Fonde i Landbrug & Fødevarer.

- Jeg er meget tilfreds med, at Skatteministeriet nu anerkender, at vores medlemmer har anvendt lovlig metode ved succession af fast ejendom. Det kræver erfaringsmæssigt rigtigt meget at få medhold i sager på skatteområdet, siger hun.

En lang og sej kamp

Hun mener, at ministeriet burde have reageret tidligere i forløbet.

- Kampen her har været lang og sej, men det har naturligvis været indsatsen værd. Det ærgrer mig dog lidt, at Skatteministeriet ikke umiddelbart efter den uvildige rapport fra skønsmanden stoppede op, så kunne meget arbejde have været sparet, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Den langstrakte sag har handlet om kursværdien af den latente skattebyrde, en ung landmand overtog, da han købte sin onkels bedrift med skattemæssig succession.

Skat ville ikke anerkende, at denne byrde var fastsat til kurs 80. Det ville betyde, at den unge landmand fik en gave af sin onkel, lød begrundelsen.

Landsskatteretten og Østre Landsret har stadfæstet Skats afgørelse, men i sidste øjeblik har ministeriet altså opgivet at føre sagen for Højesteret.

Vil ændre retsstillingen

Jane Karlskov Bille, der er chefkonsulent i L&F, Skat forudser, at afgørelsen vil få stor betydning i tilsvarende sager fremadrettet.

- Det er en sag, der kommer til at ændre på retsstillingen. Vi må forvente, at ministeriet efter sin opgivelse af kampen vil komme med et nyt styresignal på området. Skatteministeriets ændrede kurs kommer efter en skønserklæring som fastslår, at parterne i retssagen kunne forhandle om fordelingen af fordelen ved at udskyde beskatning gennem succession, siger hun og fortsætter:

- Som jeg umiddelbart tolker status, så åbner det op for, at man fremover i højere grad vil kunne fordele fordelene ved succession mellem køber og sælger. Vi kommer selvsagt til at følge udviklingen tæt og kommunikere til vores medlemmer om den nye praksis, når vi ved mere, siger Jane Karlskov Bille.

Læs også