Bestanden af ulve stiger

Hele Jylland betegnes fra 2024 som ulvezone. Det giver mulighed for at søge om tilskud til opsætning af ulvesikret hegn.

Bestanden af ulve er for opadgående i Danmark. Miljøstyrelsen har estimeret, at bestanden kan komme op i nærheden af 40 ulve i år, mod 30 ulve i 4. kvartal af 2022.

Det er en udvikling, som har medført, at hele Jylland nu er betegnet som ulvezone. Og det har betydning for de husdyravlere, der har oplevet deres får, geder, kalve og andre dyr blive angrebet af ulve, men som ikke var hjemmehørende i de to mindre zoner omkring den største koncentration af ulve i Vestjylland.

De vil nemlig nu kunne søge tilskud til opsætning af de såkaldte ulvesikrede hegn. Og samtidig har Miljøstyrelsen sat gang i en udvidelse af, hvilke dyr der kan beskyttes.

- Som følge af flere tilfælde af ulveangreb på større husdyr vil husdyrholdere med store dyr som køer, heste, æsler og lignende på forsøgsbasis også omfattes af ordningen, skriver styrelsen og fortsætter:

- De får nu mulighed for også at søge tilskud til ulvesikring af hegn, hvis de tidligere har haft et ulveangreb på større husdyr inden for det pågældende hegn. I 2025 vil Miljøstyrelsen evaluere forsøgsordningen, lyder det.

De penge, der er sat af til ordningen, bliver fordelt ved hjælp af tre ansøgningsrunder om året. Under den nye forordning har Miljøstyrelsen samtidig oprettet en akutordning, der betyder, at husdyravlere, der får akut brug for at ulvesikre et hegn, løbende kan søge om tilskud.

Erfaringer har vist, at ulvesikrede hegn mindsker risikoen for ulveangreb på husdyr betydeligt.

Læs også