bannerPos

Fødevareminister vil beskytte vandmiljøet bedre

Redaktionen

16-08-2019 14:56

En række ændringer af den danske kvælstofregulering er netop trådt i kraft. Eksempelvis strammes reglerne for kontrol og sanktion med landmændenes efterafgrøder. Samlet set vil ændringerne styrke beskyttelsen af miljøet, men fødevareminister Mogens Jensen (S) mener ikke, at det er nok, lyder det i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

- Det er kun et lille skridt i den rigtige retning. Vi skal gøre meget mere, så der kommer meget mindre kvælstof i det danske vandmiljø, siger Mogens Jensen.

Ministeren har nu sat sit ministerium i gang med at finde løsninger, som kan give forbedret vandmiljø i Danmark, lyder det i pressemeddelelsen uden, at det bliver beskrevet nærmere, hvad det dækker over.

I de nye regler for efterafgrøder kan landmænd nu nemmere selv bestemme, hvornår de skal plante efterafgrøder. Den større fleksibilitet har været et ønske hos landmændene, fordi de så har flere muligheder for at indpasse beskyttelsen af vandmiljøet i deres øvrige arbejde.

Den øgede fleksibilitet gør, at landmanden kan så sine efterafgrøder senere end i dag, til gengæld skal han så anvende mindre kvælstof.

ege

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.
Side 1 af 1636 (32717 artikler)Prev1234567163416351636Next