Kvælstof-bekendtgørelse sendt i høring

Miljø- og Fødevareministeret har netop sendt bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v. i høring, og du har nu mulighed for at kommentere på udkastet.

- Fristen for at sende os dine bemærkninger er 23. december, lyder det fra ministeriet.

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelserne for tilskudsordningen til målrettet kvælstofregulering 2020, herunder betingelser for udbetaling af tilskud.

Målrettet kvælstofregulering overgår i 2020 til EU’s landdistriktsprogram, og bekendtgørelsen indeholder dermed en række ændringer i forhold til tidligere år. Det indebærer blandt andet, at der kun beregnes indsats til kystvand, at ansøgninger prioriteres efter retention og markstørrelse og at der kun er én ansøgningsrunde.

Endvidere, at der ikke gives tilskud til reduktion af kvælstofkvoten, og brak langs vandløb og søer kan benyttes som alternativ til efterafgrøder. En anden ændring er tilskudssatsen på 500 kroner pr. hektar efterafgrøder.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. februar.

Læs også