Mere fokus på planteproteiner

Dansk Vegetarisk Forening (DVF) har fået en bevilling på 1,1 millioner kroner fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet til et netværksprojekt for fødevareerhvervet, som skal fremme udviklingen af planteproteiner i Danmark.

Deltagelse i netværket er gratis og forbeholdt aktører fra fødevareerhvervet samt politikere, myndigheder og relevante organisationer. Ønsker man at deltage i netværket, skal man kontakte Dansk Vegetarisk Forening.

Formålet med projektet er ifølge projektbeskrivelsen, at "fremme udviklingen af det plantebaserede fødevareerhverv i Danmark ved at sætte vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og networking mellem de centrale aktører og interessenter indenfor det danske fødevareerhverv og relevante organisationer i system.

Læs også