International klimaanalyse: Danmark må ikke skære i husdyrproduktionen

I en ny klimaanalyse fra tænketanken World Ressource Institute, lyder det, at Danmark skal skrue betydeligt op naturarealerne, men ikke ned for husdyrproduktionen.

- Det glæder os, at WRI konkluderer, at det er nødvendigt i det store globale fødevaresystem, at klimaeffektive lande som Danmark fortsætter med at producere animalske fødevarer, siger L&F-formand, Søren Søndergaard. Foto: Morten Ipsen

Det er muligt at øge landbrugsproduktionen massivt, samtidig med, at man tager et meget store landbrugsarealer ud , og omlægger det til fri natur, der kan optage og lagre CO2.

Sådan lyder det i en ny analyse fra den amerikanske tænketank World Ressource Institute (WRI). Rapporten viser en vej til, hvordan man kan gøre dansk landbrug klimaneutralt inden 2050. Den er lavet efter, at Landbrug & Fødevarer har henvendt sig til WRI for få henvist en troværdig vej til at nå målet.

Hovedforfatter bag rapporten er den amerikanske seniorforsker fra Princeton University, Tim Searchinger, der også er teknisk leder af WRI.

Både Politiken og Zetland har fået lov at se rapporten før den er udgivet, og har begge interviewet den amerikanske forsker. Rapporten indeholder en lang række anbefalinger.

Anbefalinger, som man ifølge forskeren ikke bare kan vælge og vrage i, men som man skal følge hver og én, hvis målet om klimaneutralitet skal nås i dansk landbrug.

Skær ikke husdyrproduktionen

Mest opsigt vækker en anbefaling, som går stik modsat mange meldinger fra miljøorganisationer og visse politiske partier i Danmark. Ifølge Tim Searchinger så skal CO2-reduktionerne i Danmark nemlig ikke findes ved, at man skærer husdyrproduktionen i Danmark ned. Tværtimod.

Ifølge ham skal den animalske produktion i Danmark faktisk øges.

Over for Zetland understreger Tim Searchinger, at han er meget varm fortaler for at skære ned på kødforbruget. Det burde man også gøre i Danmark, mener han.

- Jeg er en gigantisk fortaler for at spise mindre kød.

- Men jeg vil ikke satse planeten på urealistiske målsætninger, siger Tim Searchinger til Zetland.

Han fremhæver, at dansk husdyrproduktion netop er mere klimavenlig end mange andre steder.

Forholder sig til virkeligheden

Og ifølge den amerikanske forsker er man nødt til at forholde sig til, at selv om det lykkes at få rige europæere og nordamerikanere til at halvere deres kødforbrug, så vil den globale efterspørgsel på kød og mælk stadig stige i de kommende år. Det vil den fordi, at verdens befolkning vokser, samtidig med at flere får råd til at spise bedre.

Så ifølge Tim Searchinger, så vil man selv i en mulig fremtid, hvor verdens rigeste i 2050 har halveret deres indtag af animalske fødevarer, og hvor to milliarder mennesker stadig nøjes med en fjerdedel af den mængde kød, mælk og æg, som en gennemsnitlig europæer indtager i dag – en fjerdedel – selv i sådan en verden vil efterspørgslen på animalske fødevarer være meget højere end i dag.

Ikke et fripas

I rapporten giver Tim Searchinger dog på ingen måde dansk landbrug fripas til at producere, som man hidtil har gjort. Der skal stadig ske store ændringer ifølge hans rapport. Blandt meget andet så foreslår han, at der udtages meget store arealer til natur. Derudover er Tim Searchinger meget kritisk over for den store danske produktion af biogas.

Som sagt nævner Tim Searchinger, at man ikke bare kan vælge de anbefalinger, som passer ens bedst. 

- I kan ikke producere mere svinekød og mælk, medmindre der også bliver flere naturområder. Det er meget vigtigt ikke at foretage »cherry picking«  i anbefalingerne«, siger han til Politiken.

Over for Zetland lyder det i en skriftlig kommentar fra fødevareminister Rasmus Prehn, at anbefalingerne fra WRI bør tages alvorligt.

- Som jeg hører Timothy Searchinger, er det vigtigt, at Danmark fører an med en af verdens mest energieffektive animalske produktionsformer. Vi bør tage det alvorligt, når Searchinger mener, at verden har brug for Danmark som inspirator og leder inden for blandt andet energieffektiv animalsk produktion. Og hans forhåbninger til de nye teknologier er opløftende, siger Rasmus Prehn.

Positiv L&F-formand

Fra Landbrug & Fødevarer lyder det fra formand, Søren Søndergaard, at han er meget enig i de udviklingstiltag som WRI foreslår af dansk landbrug.

- Det er tiltag, som vi selv har peget på, som værende de mest relevante for at sikre en grøn omstilling af landbrugserhvervet.

- Det er vigtigt at holde forbrug og fødevareproduktion adskilt. WRI er en stærk fortaler for plantebaseret kost og plantebaseret forbrug.

- Kød- og mejeriforbruget – på trods af en stigning i forbruget af mere plantebaseret mad globalt - vil dog stige markant globalt frem mod 2050.

- Det glæder os, at WRI konkluderer, at det er nødvendigt i det store globale fødevaresystem, at klimaeffektive lande som Danmark fortsætter med at producere animalske fødevarer. Det er vigtigt, at vi opretholder vores klimaeffektive kød- og mejeriproduktion frem for, at produktionen overtages af mindre klimaeffektive lande, siger Søren Søndergaard.

Han fortæller, at L&F dog også ser nye store perspektiver i produktion af plantebaserede fødevarer.

Ikke enig i alt

L&F er dog kritiske i forhold til WRIs vurdering i forhold til biogas og behovet og omfanget for udtagning af landbrugsjord.

- En omlægning af 310.000 hektar god mineraljord vil være til stor skade for klimaet, udvikling og jobs i fødevareerhvervet. Det vil være en rigtig dårlig idé for klimaet at udtage god dansk landbrugsjord, hvis vi ikke er i stand til at øge produktionen på de resterende arealer. Landbrugsproduktionen, som vi kan miste, risikerer at flytte til mindre klimaeffektive lande, og så vil den globale udledning af klimagasser stige, fordi efterspørgslen fortsat vil være til stede, siger Søren Søndergaard.

Læs også