Fåreavlere sætter fokus på klimaaftryk

Klimaet er på dagsordenen, når fåreavlere onsdag den 27. oktober samles til møde i Rønnede.

Fåreavlere over hele landet kan på fire møder fra slutningen af oktober og ind i november få et indblik i udledningen af klimagasser fra fåreholdet.

Østdansk Landboforening i Rønnede danner onsdag den 27. oktober klokken 19 rammen om et af disse klimamøder, hvor deltagerne også kan få svar på spørgsmålet om, hvad de kan gøre for at begrænse CO2-udledningen og dermed bidrage til samfundets overordnede mål om at nedbringe udledningen med 70 procent inden 2030.

På møderne præsenteres beregninger af udledningen af klimagasser fra ni forskellige fårebedrifter. Beregningerne er baseret på bedriftsdata, som ni fårebedrifter har indsamlet hen over 2020 i form af udvidede registreringer af besætningens dyreomsætning og deres foderforbrug.

Hovedtallene i beregningerne viser, at der er stor forskel i udledningen mellem de forskellige driftsformer, som indgår i undersøgelsen. På møderne præsenteres detaljer fra undersøgelsen, så fåreavlerne kan danne sig et indtryk af udledningen fra deres egen bedrift ved at finde en sammenlignelig driftsform blandt de ni undersøgte fårebedrifter.

Trio fra fårebranchen

Indsamlingen af tal fra bedrifterne er igangsat af Team Fårerådgivning i samarbejde med fårebranchen og beregningerne af udledningen af klimagasser er lavet af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet i regi af Projekt Slagtelams Klimaaftryk.

De tre repræsentanter fra fårebranchen i projektets følgegruppe, Anne Hjelm, Gotlænderforeningen, Jens Nielsen, Sønderjysk Fåreavl, og Cato Barslund, Gl. Amstrup Vædderstation, ser gode perspektiver i den gennemførte undersøgelse.

De tror alle, at projektets resultater vil være brugbare både for den enkelte fåreavler og for fårebranchen som helhed. Den enkelte fåreavler kan bruge resultaterne til at fokusere arbejdet med at nedbringe udledningen.

Og fårebranchen kan bruge det til at profilere dansk lammekød og fårenes rolle som nyttedyr til pleje af natur og fremme af biodiversitet. Alle tre ser frem til at drøfte disse emner med fåreavlere på møderne rundt om i landet.

Aktiviteterne er finansieret med midler fra fårebranchen suppleret med donationer fra private fonde, samt fra Promilleafgiftsfonden. Team Fårerådgivning er praktisk organisator af de åbne aftenmøder for fåreavlerne.

Læs også