Landbrugselever går ”all-in” på bæredygtighed

Landbrugseleverne på Gråsten Landbrugsskole deltog i en landsdækkende bæredygtighedsdag

Et hold grundforløbs-elever på Gråsten Landbrugsskole besøgte Dynagro.

Fremtidens landmænd har en nøglerolle i den grønne omstilling. Ambitionen er en klimaneutral fødevareproduktion inden 2050, men hvad er det præcis, landmændene skal gøre? Det skulle en landsdækkende bæredygtighedsdag hjælpe med at finde svar på.

Alle elever på Gråsten Landbrugsskole brugte derfor forleden en hel dag til at opsøge ny viden om bæredygtighed. Grundforløbseleverne arbejdede med affald, imens hovedforløbseleverne arbejdede med ressourceforbrug og de studerende på ledelsesuddannelsen Agrarøkonom arbejdede med cirkulær økonomi.

- Eleverne var meget engagerede hele dagen. Det er utrolig motiverende for eleverne at se på konkrete indsatser i stedet for kun at tale om den grønne omstilling, oplyser forstander Bjarne Ebbesen.

Den landsdækkende bæredygtighedsdag er arrangeret af foreningen Danske Landbrugsskoler, som tæller 11 danske landbrugsskoler med i alt 1500 elever og lærlinge.

Datoen for arrangementet var i slutningen af marts, fordi det cirka er her, at man i Danmark har brugt hele sin ration af årets ressourcer, hvis forbruget skal være bæredygtigt.

- Vi skal igennem den nationale bæredygtighedsdag udvikle de kommende landmænds indstilling og tankegang, så de bliver rustet til at imødekomme fremtidens krav til produktion af bæredygtige fødevarer, siger uddannelsesleder Kirsten Broch Nielsen.

Dagens tema tog udgangspunkt i FN’s Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Der var arrangeret virksomhedsbesøg i hele landet, hvor eleverne kan få indsigt i blandt andet cirkulær økonomi, cirkulært forbrug, alternative energiløsninger og forskellige former for genanvendelse. Sidst på dagen mødtes alle landbrugselever over hele landet til en fælles afslutning online.

- Gråsten Landbrugsskole er en meget populær uddannelsesinstitution, hvor eleverne har en unik mulighed for at koble teori og praksis, da der til skolen hører en gård med 230 hektar jord, 200 malkekøer, 350 søer og en lille flok æglæggende høns. Gårdens bæredygtige omstilling bliver til virkelighedsnær undervisning, og det smitter af på elevernes engagement. Jeg kan også godt forstå at eleverne synes det er langt sjovere at være en del af løsningen fremfor at være en del af problemet, siger Bjarne Ebbesen.

Læs også